Ett lag som blir starkare

Vi tror på gemenskap och att arbeta tillsammas mot gemensamma mål skapar det värde som vi och våra kunder söker. Samtidigt som vi utvecklar våra tjänster och leveranser utvecklas vi som individer och tillsammans bygger vi varandra. Människor med olika bakgrund och olika erfarenheter hjälper varandra till ett bättre resultat. Som individer strävar vi efter att förbättra våra färdigheter och utvecklar som yrkesutövare, som grupp strävar vi att på ett effektivt sätt leverera en hållbar produkt på bästa möjliga sätt. Vårt fokus ligger alltid på genomförande och kvalité för den slutgiltiga produkten. Vi ska inte ta genvägarna, bara för att det inte kommer att synas - vi skall göra rätt i alla steg, om inte annat för att kunna bekräfta för oss själva att det vi har gjort är i linje med det vi tror på. Perfektion.

Vår organisation bygger på ett hierarkiskt system där beslut fattas på olika nivåer. Samtidigt utformas det dagliga arbetet genom att uppdrag ges till olika grupper och individer. Grundtanken är att arbetet skall utföras av den som är bäst lämpad för det. Generella beskrivningar och handlingar överlämnas till förman eller förste snickare som i sin tur omsätter detta genom egna erfarenheter och kunskaper till färdigt resultat. Vi kallar det uppdragstaktik. 

Det finns alltid en ansvarig

För varje projekt och för varje uppgift finns det en person som är ansvarig. Det får aldrig vara oklart vem som är ansvarig för ett visst moment. Ansvaret börjar högst upp, med företagets verkställande direktör, och delegeras neråt ända till lärlingsnivå. Det som skiljer oss åt är vad vi är ansvariga för. Om projektledaren är ansvarig för att beställa rätt fönster till rätt projekt, så kan lärlingen vara ansvarig för att de egna verktygen alltid är i bra skick och att städningen är utförd när dagen är slut. Det är viktigt att rätt ansvar ligger på rätt nivå - var och en skall kännas vid sitt ansvar och utföra sitt arbete med det i tanke. Misstag, fel och brister uppstår och det är naturligt - vårt arbetssätt skall se till att minimera dessa genom att utkräva ansvar, förstå varför de uppstår och omsätta det till erfarenheter så att misstagen inte uppstår igen. Vi lär oss av varandras misstag och är öppna, hjälpsamma och utbildande mot varandra. Vi pratar gärna om det som blir fel så att vi lär oss, det är inte acceptabelt att försöka mörka eller dölja fel som vi har gjort.

Vårt företag

Vi arbetar huvudsakligen med konsumenter, det vill säga privatpersoner, och främst med småhus. Det är framförallt småhus från tidigt 1900-tal fram till någonstans 1970-tal som är intressanta. Givetvis gör vi även arbeten i hus som är från senare än så, men huvudinriktningen är äldre trähus. Vi hjälper våra kunder med att utveckla sitt boende genom till- och ombyggnationer. Genom att energieffektivisera byggnaderna och se till så att huset får ett system som fungerar. När det gäller äldre hus så är det inte helt självklart hur de skall anpassas för att klara våra moderna krav på boende. Vi har dessutom till stor del ändra våra uppvärmningsvanor vilket gör att husen behöver ses över och justeras för att långsiktigt inte försämras. Därför jobbar vi med produkter som till stor del är diffusionsöppna och som är anpassade för det systemet som redan finns i äldre hus. 

Vår ledord är att vi bygger modernt med stil. Det betyder att vi tar tillvara på de detaljerna och helheten för att skapa något som är anpassat för det moderna sättet vi lever idag. 

Hantverk

En stor del av vårt arbete bygger på hantverk. Hantverk kan vara många saker - det är såhär vi tänker. Ett hantverk är något att vara stolt över, som tå granskning och som tillför värde för dem som skall leva med det. Det är även en tankesätt. Att själv veta att man har gjort sitt allra yttersta, oavsett om någon kommer att se arbete eller inte. Även dolda detaljer är detaljer. Det handlar om en känsla. Om vetskapen att man har gjort rätt, från början. Det underlättar arbetet för en själv och för ens medarbetare. Vi skall alla sträva efter perfektion, självklart i en avvägd balans mellan effektivitet och kostnad. Vi skall helt enkelt göra vårt bästa i alla lägen, inte ta genvägar och ständigt lära oss för att bli bättre hantverkare. Kvalité är inte vara ett varumärke, det är hur arbetet är utfört och med vilka värderingar. Vårt hantverk är vårt signum, det är något vi skall vara stolta över och något som vi kan lämna efter oss till kommande generationer. 

Geografi, var arbetar vi

Vårt primära upptagningsområde är Hisingen och Göteborgs stad. Vi rör oss även längre ut vid tillfällen, dock mer begränsat. Vi utgår från företagets kontor på Jöns Rundbäcks Plats, och kör maximalt 30 minuter. 

Våra tjänster

Förman

Förmannen är den som håller reda på alla arbetare, oavsett vilket projekt de tillhör. Den är även mer erfaren och kan vara till stöd för samtliga utförare och även projektledare. Förmannen skall besitta den kompetens som är vital för företaget och bedriver även interna utbildningar och är ansvarig för att följa upp kompetensutvecklingen inom företaget. 

De dagliga uppgifterna bestå i att kontrollera ordning och reda på arbetsplatserna (arbetsmiljöansvar). Fördela arbete mellan arbetsplatser och arbetstagare då behov uppstår. Samverkar med olika yrkeskategorier och underentreprenörer. Den skall även vara behjälplig med transporter, planering av materieltillförsel och förnödenheter.

Till de övergripande uppgifterna hör fortbildning och uppdatering av de interna arbetsbeskrivningarna samt förberedelser och planering av de interna utbildningarna.

Förmannen har personalansvar och skall svara för personalens välbefinnande samt utveckling.

Grundläggande krav:

- Körkort minst klass B, meriterande med BE eller C

- Minst fem års erfarenhet från byggfirma inom konsumententreprenad

- Minst tre års efterenhet av personalansvar och att leda andra människor

- Kunna förstå och tolka ritningar/konstruktionshandlingar

- Flytande tal och skrift i Svenska språket

- God datorvana samt vana att använda smarta telefoner och applikationer

- Arbetsmiljöutbildning lägst grundläggande BAS P/U

Meriterande:

- Körkort BE eller C

- Militär vidareutbildning till officer (specialist eller generalist)

- Vidareutbildning inom arbetsmiljö 

- Annan kvalificerad utbildning inom entreprenad

Förste snickare

Förste snickaren är den person som är ansvarig för sitt tilldelade projekt, den skall planera det dagliga arbetet och fördela uppgifterna mellan sina medarbetare. Den tar även beslut om arbetsgången och följer upp så att arbetet utförs enligt tidplan samt kontrollerar arbetet och fyller i egenkontrollplanen. Förste snickaren är direkt underställd förmannen och skall kunna delegeras utbildningsuppdrag samt följa upp sina medarbetare. Förste snickaren är även den som håller daglig kontakt med vår kund, och tillser att våra åtaganden på plats är uppfyllda samt rapporterar till projektledaren.

Grundläggande krav:

- Körkort minst klass B

- Minst fem års erfarenhet från byggfirma inom konsumententreprenad

- Kunna förstå och tolka ritningar/konstruktionshandlingar

- Flytande tal och skrift i Svenska språket

- God datorvana samt vana att använda smarta telefoner och applikationer

Meriterande:

- Körkort BE eller C

- Militär grundutbildning

- Arbetsmiljöutbildning BAS P/U

- Annan utbildning inom entreprenad