Byggnation


 

Vi genomför byggprojekt från mindre servicearbeten till stora projekt som omfattar till och ombyggnation samt nybyggnation av småhus, villor. Vi jobbar framförallt med villor och gärna med äldre trähus. När vi bygger så fokuserar vi på att uppnå era förväntningar - därför genomför vi alltid en projektering när det gäller större projekt. När projekten är av mindre service- eller underhållskaraktär så utför vi dessa efter att vi varit på plats och tittat samt lämnat en tydlig offert. Varje byggprojekt är unikt, beroende på era förväntningar samt förutsättningarna på plats. Vi hjälper er genom hela processen och ser till att ni är uppdaterade. Vi följer upp mot tidsplan och bygghandlingar och delger er detta med jämna mellanrum. Ni har även en kontaktperson genom hela byggprocessen som alltid kan svara på frågor kring just ert projekt.