Projektering av byggprojekt


 

Det första steget i nästan alla våra projekt är just projekteringen - för er trygghet och för vår effektivitet. Tillsammans tar vi fram alla dokument som behövs för projektet - detta omfattar ritningar, skisser, materielspecifikationer och annat. Låter det komplicerat? Det är det inte. Vi hjälper er genom hela processen, allt ni behöver göra är att berätta för oss vad ni förväntar er - så gör vi resten. När vi gör allt detta, före vi börjar bygga, kommer projektet löpa på smidigare och effektivare - vi vet på förhand vad vi behöver göra - vart elektrikern kan dra sina rör och var vi ska förstärka stommen för väggskåp. Med hjälp av våra program kan vi visualisera och visa hur det kommer att se ut när det är klart, på så sätt kan ni redan före byggstart påverka utformning och placering - utan dyra tilläggsarbeten. Kontakta oss Så berättar vi gärna mer.

 

Vad får jag ut av detta?

Några undrar varför vi behöver göra det här arbetet, och om det inte är onödigt eller överdrivet. Det är det inte. Det är lättare och billigare att göra fel och prova olika lösningar på papper än i verkligheter. När vi går igenom projektet med er så tittar vi på alla detaljer för att få en så komplett bild av projektet som möjligt. Detta tillåter oss att rita upp precis allt i vårt datorprogram för att sedan visa upp för er i 3D. När detta är gjort kan vi i detalj räkna ut vad projektet kommer att kosta. Ni får ett exaktare pris, förre diskussioner under projektets gång och en klar bild över vad som skall ingå. Vi får ett tydligt underlag för hur vi skall utföra projektet, vi är säkra på att vi levererar det arbete som ni vill ha och vi kan på ett effektivare sätt genomföra projektet. Det är kostnadseffektivt! Självklart går det att under projektets gång göra förändringar, även detta blir enklare för vi har redan en bild över exakt vad som behöver ändras och hur det ska gå till. Är det här något som du behöver, kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig komma igång!

 

Vilka handlingar får jag?

De handlingar som vi levererar är lite beroende på typ av projekt, men normalt så är följande handlingar med:

  • Byggbeskrivning; beskriver i detalj projektet
  • Visualisering; 3D-ritning över projektet och det förväntade utseendet
  • Bygglovsritningar; för ansökan och exakt måttsättning
  • Konstruktionsritningar; för att säkerställa konstruktion av bärande delar
  • Materiell-förteckning; specifikation på materiellen som ingår i projektet
  • Tidsplan; en preliminär tidsplan som visar momenten och i vilken ordning de utförs
  • Offert; vårt fasta pris för att genomföra projektet

Handlingar som kan ingå i ett större projekt:

  • Rumsbeskrivningar; beskrivning av utförande för individuella rum
  • Köks/badrumsritningar; detaljerade ritningar för kök och badrum med ingående detaljspecifikationer
  • Markplan, grov/detaljerad; för tomt runt byggnad

 

Vi specificerar och anpassar innehållet för varje projekt - kontakta oss så tar vi reda på vilka handlingar som behövs för ditt projekt!