Vi använder skriftliga avtal

Varför är det viktigt att använda ett skriftligt avtal? Vi är ju överens och ett handslag räcker, eller? Det finns flera anledningar till att skriva avtal och de beror på från vilken sida du tittar. Här är några av de viktigaste för oss: 1. Förtroende är bra Ett muntligt avtal gäller lika bra som ett […]

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad är en entreprenadform som beskriver vad som ingår i en entreprenad och vem som står för vilka delar. En entreprenad är att ”ta på sig” ett uppdrag att utföra. Det är vad det låter Totalentreprenad är alltså som det låter, total. Det betyder att företaget som utför på total tar på sig det stora […]

Strukturer är viktigt

För att ett byggprojekt skall bli lyckat krävs struktur. Motsatsen till struktur är kaos. I ett kaos blir sällan utfallet det förväntade. Ofta hamnar vi någonstans mitt i mellan. Det är inte heller bra. Så vad gör vi för att skapa struktur och vad gör det för nytta? 1. Att skapa struktur För att skapa […]

När kan ni börja?

En fråga är relevant och som oftast kommer i början av processen är kopplad till tid. När kan vi börja? Nedan utvecklar jag tre aspekter kring detta och varför frågan inte är rätt ställd, samt hur vi jobbar med just tid. 1. Det beror på… … hur långt i processen ni har kommit. För att […]