Företaget

Hur du får reda på vad ditt projekt kostar

Publicerat den

Det är ofta svårt att veta vad ett byggprojekt kan kosta, och därför är det också svårt att begränsa omfattningen av projektet, eller veta vad som är rimligt att budgetera. Vi vill hjälpa fler att kunna utföra sina projekt på ett bra sätt och ha kontroll på kostnaderna tidigt. Därför lämnar vi alltid kostnadsuppskattningar på […]

Företaget

Elektroniska underskrifter, varför vi använder det

Publicerat den

När vi skickar ut våra avtal så gör vi det med hjälp av ett system som hanterar elektroniska underskrifter. Det här gör att vi kan korta ledtiderna, minska arbetsbördan och förenkla processen med avtal – både för oss och för våra kunder. Här är fördelarna med, och hur vi använder, elektroniska underskrifter: 1. Tidsbesparande Att […]