Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Energieffektivisering

Konsten att minska förbrukningen av energi

Vad handlar energieffektivisering om?

I stora drag handlar det om tre saker; minska behovet av energi, tillse att energin som nyttjas är så effektiv och prisvärd som möjligt samt att producera energi i någon form. Summan är av kardemumman är att få ner antalet megawattimmar som förbrukas i huset.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi genomför identifiering (projektering) av huset och tittar på det som kan förbättras. Vi lämnar förslag på förbättringar i olika nivåer samt utför själva förbättringsarbetet. Kort sagt så hjälper vi er att förstå helheten och vilka steg som är lönsamma att ta, och vad de kostar. Många delar av arbetet görs i samband med andra underhållsåtgärder, därför kan det vara bra att även titta på helheten. För att få reda på mer om detta, skicka in en förfrågan så hjälper vi er utvärdera er situation och rekommenderar bästa väg framåt!

Vilka områden pratar vi om då?

I stort sett ser vi på hela huset som en helhet under identifieringen, och särskilt är det grovt dessa områden som behandlas:

  • Uppvärmningssystem; hur huset värms upp och eventuellt kyls ner
  • Varmvattenproduktion; var varmvattnet kommer ifrån (om det är separat från uppvärmningen)
  • Isolering av väggar och tak; hur mycket isolering finns i väggarna och taket samt hur effektivt det är
  • Isolering av grund och mark; hur är grunden byggd och hur mycket isolering finns där, även vilken typ av grund det är och hur den påverkar huset
  • Fönster och dörrar; hur dessa är monterade samt hur täta de är nu
  • Allmän lufttäthet; hur tätt är huset, kring fönster och dörrar primärt men även andra skarvar och mellanrum
  • Ventilationen; vilken typ av ventilation finns, var kommer friskluften in och hur regleras den

Våra paketerade tjänster

Vi har tagit fram två olika paket med tjänster kopplat till energieffektiviseringen. De två nivåerna avser identifiering och åtgärder i två olika nivåer. Välj vilken som passar er bäst. Utöver dessa tjänster erbjuder vi även utförande av åtgärderna och även försäljningen av isolations och lufttätningsmaterial.

Energideklaration +

Det här är första steget och är en teoretisk produkt där ni själva står för underlag och information.

5 482 kr

Ett formulär att fylla i med uppgifter

En energideklaration med tips

En broschyr med information

En 30 min genomgång via video

Småhuspaketet

Det här paketet ger er full insikt i hur och vad som kan och bör göras för att sänka energiförbrukningen i ert hus.

18 755 kr

Genomgång på plats hos er

Undersökning och kontroll av huset

Energideklaration med tips

Fullständig rapport med förslag

90 min genomgång och support