Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Tack för förtroendet!

Om du läser det här är ni kunder hos oss, och det är vi glada för! Vi tackar för förtroendet och hoppas att upplevelsen har varit precis så bra som förväntat. Som ett steg i att skapa mer värde för er har vi ett system där ni kan tipsa oss om nya kunder. Vi tror på gemenskapen och att fler har nytta av vårt sätta att arbeta – och vem är bättre på att berätta om detta än ni?

För er insatts så ger vi er möjligheten till återbetalning motsvarande en procentsats av det avtal som vi sluter med personen ni tipsat om. Storleken på återbetalningen bestäms av storleken på projektet, för detaljer läs längre ner på sidan. Vi redan här göra klart att återbetalningen inte handlar om pengar som ”läggs på” hos den som ni tipsar om, utan pengar som tas ur vår marknadsföringsbudget.

Vi ser detta som ett sätt att hålla kvar pengarna inom gemenskapen GÖAF och våra kunder!

Lämna ert tips här:
Vi har pratat med personen och de vet att ni kommer höra av er:(obligatoriskt)

Bakgrund till referenssystemet

Vi har under en längre tid arbetat med och utvecklat vår marknadsföring och en del av detta arbetet har hela tiden varit kund referenser, det vill säga mun till mun. Vi har dock lagt mycket mer resurser på att skapa innehåll för sociala medier och därefter använde detta till del för att nå ut till fler genom annonsering och riktad reklam. Den här delen av marknadsföringen är kostsam och inte effektiv. Det har sedan många år funnits olika typer av tjänster där vi som företag kan köpa kund uppgifter och konkurrera med andra, även det har vi provat och det är inte anpassat för oss. Det senaste är däremot att företag har insett problematiken i detta och riktar nu in sig på att enbart ta betalt för signerade avtal. Det vill säga, de genomför marknadsföring på annons (företaget betalar annonskostnaderna) och tar därefter enbart betalt för de avtal som företaget signerar med kunderna som kommer in via den marknadsföringen. Det betyder att de får ett prestationsbaserat arvode. Här föddes iden till kund-referenssystemet.

Förutsättningar och villkor för systemet

Alla pengar som vi satsar på marknadsföring kommer från våra kunder – så illa är det. Det betyder att ju mindre pengar vi lägger på marknadsföringen ju mindre pengar behöver våra kunder betala, logiskt? Så varför då inte ge våra kunder möjligheten att påverka detta, vara en aktiv del av oss och få en del av kakan? För om vi inte behöver lägga pengarna på marknadsföringen så behöver vi inte ta ut pengarna från er – och då kostar det er mindre! Det handlar alltså inte om att höja priset för dem som ni tipsar om, utan det handlar om att sänka priset för er genom att reducera kostnaden för marknadsföring ur den totala kostnaden. På samma sätt kommer de som ni har tipsat om ha möjligheten att, efter projektet är genomfört, sänka sina kostnader.

För att ha möjlighet att få en återbetalning av oss krävs att ni har:

  • Varit kunder hos oss och slutfört minst ett projekt
  • Ni har lämnat ett omdöme om oss på Google
  • Ha tillräckligt med material/arbetskostnad som täcker återbetalningen (vi kan ej kreditera arbete som täcks av ROT-avdrag)
  • Pratat med och skickat in ett tips om en person som har ett projekt på gång
  • Vi har tecknar ett avtal med personen ni tipsat om och avtalet har börjar gälla

Återbetalningen baseras på följande:

  • Av totalpriset för projekt avtalade inom ett år från tipsets mottagande återbetalas: 5% upp till 100 000kr, 4% upp till 350 000kr, 3% upp till 750 000kr, 2% upp till 1000 000 kr och därefter 1% av det totala avtalsvärdet.
  • Huvudregeln är att återbetalning sker i pengar, det finns dock möjlighet att få tillgodo om det är så att förutsättningarna ej medger full återbetalning. Tillgodo kan nyttjas till bland annan småhusservice och andra mindre arbeten.
  • Om ni tipsar om flera olika personer (kopplade till olika fastigheter) beräknas återbetalningen per tipsad person och deras avtal

Det här betyder att om mottaget tips renderar i ett (eller flera) avtal om byggprojekt, inom ett år efter tipsets mottagande, som är värt 250 000kr får ni en återbetalning i storleksordningen 10 000 kr (4% av 250 000 kr). Är avtalens värde däremot 500 000 kr får ni en återbetalning i storleksordningen 15 000 kr (3% av 500 000kr).