Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Säkerheten framför allt

·

·

,

Vi varje byggprojekt, stort som litet, skall det finnas någon som ansvarar för arbetsmiljön för dem som arbetar på platsen. Detta ansvar ligger på byggherren. Här förklarar vi lite hur regelverket ser ut och vad som menas med de olika begreppen:

1. Byggherren

Är den person, fysisk eller juridisk, som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. Oftast är detta husägaren. Byggherren är då ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen, både vid planering av arbetet samt vid utförande av arbetet. Denne skall utse ansvarig för att ta fram en arbetsmiljöplan, befattningen kallas BAS-P (planering/projekt) och BAS-U (utförande). Det behöver inte vara olika personer, utan kan vara byggherren själv till exempel. Syftet med detta är att i planeringsskedet identifiera och beskriva riskerna samt minimera dessa genom att ta fram en plan för hur arbetet skall utföras. Det kan handla om allt från riks för fall till brand, kemikalier eller vibrationer.

2. Vems är ansvaret?

Ansvaret ligger alltid på byggherren. Om byggherren upphandlar tjänster av ett företag, och det är enbart ett företag som är ansvarigt för hela projektet, då övergår byggherreskapet från fastighetsägaren till uppdragstagaren. Detta gäller när det är privatperson/konsument som är beställare och när entreprenadformen är total- eller generalentreprenad och annat inte har avtalats. Det betyder att nu är uppdragstagaren ansvarig för att ta fram en arbetsmiljöplan, samt att följa upp och uppdatera denna under arbetets gång. Reglerna är framtagna för att underlätta för konsumenter att upphandla byggtjänster, då företagen som utför åtgärderna är den som har kompetensen att identifiera riskerna i samband med ett projekt.

3. Varför det är viktigt med arbetsmiljö

Syftet med regelverket är att minimera olyckorna på arbetsplatserna och förebygga allvarliga skador på dem som utför arbetet. Vi, oavsett i vilken befattning vi arbetar, vill kunna avsluta arbetsdagen säkert och komma hem till våra nära och kära. Det innebär att vi inte accepterar att arbeta under vilka omständigheter som helst. För oss utgör regelverket ett stöd till att kunna identifiera, problematisera och i bästa fall eliminera risker på en arbetsplats – innan de uppkommer. Ett enkelt exempel är skydd mot fall, i det ingår nästan alltid någon typ av ställning. För att en ställning skall vara godkänd skall den uppfylla ett antal krav, ett av dem är att den skall vara anpassad för det arbetet som utförs. Om ett tak skall läggas om, krävs ställning på alla fyra sidorna om huset, även gavlarna skall ha fallskydd. Det är lätt hänt att någon snubblar till, tappar balansen och trillar över kanten. Då kan fallskyddet vara skillnaden mellan liv och död. Det är i yttersta fall det som arbetsmiljöplanen skall förhindra.

 

Arbetsmiljö är viktigt, inte bara för oss som är verksamma i branschen, men även för dig som konsument. Oavsett vem som har ansvaret rent juridiskt, och som kommer att få betala sanktionsavgiften, så kan det vara obehagligt att veta att någon skadade sig hemma hos dig. Det kan även bli kostsamt att inte följa reglerna – sanktionsavgiften för otillräcklig fallskydd börjar på 40 000 kr, och för avsaknaden av arbetsmiljöplan är lägstanivån 10 000 kr (Arbetsmiljöverket). Självklart är det även en ekonomisk fråga. Det finns många företag som inte följer uppsatta regler, det skapar tyvärr en ojämn konkurrenssituation där priset kan variera mycket mellan en entreprenör som följer regelverket och planerar för ett säkert arbete och en som inte gör det. Det är därför viktigt för oss som följer reglerna att tydligt visa upp vad vi gör, och varför det kostar mer att anlita oss än andra.

 

För att läsa mer om vilka regler som gäller vid byggprojekt så rekommenderar vi arbetsmiljöverkets hemsida, där finns mycket information kring regelverket.