Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Byggnation av uterum och förråd

·

·

Vi har fått uppdraget att bygga ett nytt uterum tillsammans med en större altan samt ett förråd. Byggnationen skall ske på baksidan av ett radhus, där skall altanen täcka hela bakgården, uterummet monteras mot fasaden samt förrådet ersätta befintligt förråd.

Det befintliga förrådet är av sämre skick och bakgården består i dag till del av stenläggning och till del gräs. Hela ytan skall skalas av och jämnas ut innan vinsorter markskruv och därefter bygger en stomme till altanen.

Arbetet kommer att påbörjas under maj månad och avslutas i juni. Uppdraget utförs på Hisingen.