SERVICE

Vi hjälper dig att underhålla ditt hus, och på så sätt ger vi dig mer tid till annat. Vi tar hand om det små reparationerna, och justeringarna samt följer upp och kontrollerar ditt hus med jämna mellanrum. Vi tar dessutom fram en underhållsplan så att ni på ett bättre sätt kan förutse och planera in större utgifter.