Byggnation av uterum

Vi har precis slutit avtal med en beställare kring byggnation av ett vinterbonat uterum. Uterummet skall byggas i direkt anslutning till befintligt hus där det idag finns en altan. Uterummet har dessutom ett delat tak, där ena halvan har ett tak av kanalplast och den andra delen har ett fast tak med papp.

Arbetet har föregåtts av projektering samt bygglovsprocessen i vår regi och kommer nu att påbörjas under november månad med markarbeten.