Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Hur definieras kvalité?

·

·

I alla projekt finns det en utmaning när det kommer till att definiera nivån av kvalité som vi skall leverera. Svårigheten grundar sig i att det inte är känt att det går att göra saker till olika nivåer. Många tror att det finns rätt och fel sätt att göra det på – så enkelt är det tyvärr inte. Det finns självklart fel sätt att göra det på, och så finns det lite olika rätt sätt. Beroende på hur mycket tid och pengar du vill investera på givet moment/projekt så finns det olika lösningar.

För att kunna börja definieringen behöver vi börja med var som är fel. Vi skulle kunna kalla det dåligt, vi tycker dock att om det är dåligt är det fel – så därför blir det fel.

Bilderna här ovan visar ett exemplet som vi kallar fel. Det handlar om hur olika ytor ansluter mot varandra. I det här fallet är det runt dörrar och fönster, samt hur socklar och foder avslutas mot varandra. Den som har gjort det här arbetet har inte haft tillräcklig kompetens för att få ett resultat som ser bra ut. Det ser plottrigt och stökigt ut. Det är inte enkelt. Det ger en känsla av kaos och det är inget som vi vill uppleva i ett rum.

När de olika täckande snickerierna faktiskt har ett syfte och skapar en helhet.

Här på bilden visas resultatet efter att vi har ordnat till foder, sockel och tröskel. Bilden är tagen före måleri och visar hur snickeriet har använts för att skapa en enhetlig lösning. De olika delarna går ihop på ett enkelt och stilrent sätt. De kompletterar varandra och fyller sitt syfte. Detta har vi uppnått utan att ändra den underliggande konstruktionen, vilket är det som har skapat problemet i de första bilderna. Genom att planera och nyttja vår erfarenhet har vi tagit fram en lösning som bygger på förutsättningarna som givits. Det är grunden till att göra rätt.

Vilka nivåer av kvalité finns det?

För oss finns det fyra nivåer att dela in kvalité på projektet:

  1. Fel
  2. Grundnivå
  3. Medel
  4. Premium

Den första är inte eftersträvansvärd, och tyvärr är det många som får betala pengar för denna (bristande) kvalité. Grundnivån är där slutresultatet är rätt, det gör inte ont att titta på och det skapar inga följdproblem. Det är dock inget som någon kommer att lägga märke till eller påpeka.

Medelnivån är det vi oftast levererar. Där finns lite extra. Detaljer är mer genomtänkta och vi har lagt ner extra tid på att få saker att hänga ihop med varandra. Det kan även röra sig om mer utsmyckade foder/lister/socklar som sitter ihop med något mer avancerad teknik. Det håller även lite längre, det vill säga, det ser nytt ut under en längre tid.

Premium nivån är utöver det vanliga. Det skall inte synas att det är extravagant, däremot skall det kännas i ett rum att det är något alldeles särskilt – utan att det går att sätta fingret på det. Detaljer, sammanhang och material är särskilt utvalda och skapar en exklusiv helhet. Det här är nivån som tar både hantverk och design till 100%. Om medelnivån håller sig någonstans mellan 60-80% så ska premium vida överstiga detta. I relation till kostnad så skulle vi kunna säga att skillnaden mellan medel och premium är ungefär det dubbla. Det är ofta inte ekonomiskt försvarbart att gå hela vägen till 100%, utan för att välja premium kommer värdet från annat håll. Likt att det inte är tidsmässigt värt att ladda ett batteri till mer än 80%, för de sista 20% tar i förhållandet mycket längre tid. Så är det även med premium nivån – den tar mycket mer tid att utföra. Tid i planering, design och framföra allt utförande. Vill du däremot ha något som ingen annan har och som är väldigt speciellt – då är det absolut en nivå som du ska utforska.

Hur vet man vilken kvalité hantverkaren säljer?

Det är väldigt svårt att bedöma på förhand. Framför allt är det svårt att veta när du skickar ut ett underlag på upphandling. För att få rätt kvalité och nivå på projektet behöver det vara tydligt i beskrivningen som skickas ut – annars är risken att du får grundnivån när du egentligen är ute efter medel. Med premium är det lättare – det är få företag som kan, och vill, utföra på den nivån, och det är lättare att gallra ut dem som inte vet tidigt i processen. Främst så handlar det om hur företaget kommunicerar och kan diskutera era tankar. Om företaget faller tillbaka på ”befintliga” lösningar så är det säkert att de inte klarar av premium. De kanske inte ens ligger på medel i det fallet eftersom en hel del av det som finns på ”hyllan” ligger på grund nivån.

Vad ska jag göra för att veta vad jag vill?

Det kan vara lika svårt att veta vilken nivå ni ligger på, och vad som ryms inom budgeten. Vi rekommenderar alltid att göra en riktig projektering. I denna så identifierar vi ert utgångsläge och kan hjälpa er att förstå vad ni är ute efter – och vad som passar er budget. Det är viktigt, i alla projekt, att titta på helheten – så att ni har råd att göra klart hela projektet till den nivå som ni önskar.

I projekteringen ger vi en bild av vad vi tror är nivån som ni är ute efter. Den beskrivs med ord samt kompletteras med renderingar och bilder för att ni skall kunna få en känsla för slutresultatet, innan byggnationen påbörjas. På så sätt finns det gott om tid att titta på alternativ och beräkna kostnader – så att det passar både estetiskt och ekonomiskt.

Skulle det inte vara praktiskt med en fast definition av kvalitetsnivåer?

Vi tycker absolut att det skulle vara praktiskt – dock känner vi att branschen inte är redo för det. Det kräver att tillräckligt många företag inser nyttan och nöjet med att kunna dels certifiera sig enligt en modell med nivåer och dels följa den. Det skulle underlätta både för beställare och leverantörer. Det blir en bättre måttstock för kompetens, för den enskilde och för företaget. Det skulle bli färre konflikter och offerten m.m. skulle bli lättare att jämföra. Förväntningarna från beställare skulle oftare uppfyllas och entreprenören skulle kunna få betalt för erfarenhet och kompetens snarare än tid.

Tills någon styr upp det, eller vi själva skapar ett system, får vi dock förlita oss på de handlingar som vi tar fram under projekteringen och så gott vi kan beskriva vår produkt och hur den är anpassad till just era förväntningar.

Känner ni att en projektering hade varit bra för ert projekt, för att ta reda på vad ni behöver för att bygga och vilken nivå som passar bäst? Tvekan inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer.