Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Bygga ett uterum

·

·

,

Nu är uterums-säsongen här och vi vill passa på att ge några råd till alla som planerar för ett uterum. Beroende på typ av uterum så skiljer sig byggnationerna åt, här ger vi råd för de lite dyrare lösningarna. Vi har tidigare skrivit om hur vi monterar uterum (länk) i den enklare klassen.

1 – Vinterbonat uterum

Vad är ett vinterbonat uterum egentligen, och hur skiljer sig den från en tillbyggnad? Alla uterum är baserade på en enklare konstruktion, och ska inte förväxlas med en tillbyggnad. Skillnaden är i princip kraven på isolering. Ett uterum klarar inte kraven för vad bostadsyta skall uppnå – ett uterum däremot har inga specifika krav.

Uterummen som är vinterbonade har tjockare glaspartier, med bättre energivärde, och ofta ett tjockare tak. Däremot skiljer sig inte själva stommkonstruktionen, den består av limträ.

2 – Betongplatta eller träbjälklag?

De allra flesta uterummen som vi bygger har en betongplatta som grund. Anledningen är att det vanligtvis handlar om låga bygghöjder, där det befintliga huset är byggt på en betongplatta. Då kompletterar vi den med en ny platta vid sidan om. Vanligtvis har vi samma tjocklek på den nya plattan, som redan finns, av flera skäl; 1) nivån blir lätt att sätta, i och med att markarbetet lämnar sin färdiga nivå i underkant befintlig grund 2) vi får bra med isolering i plattan, så om det i framtiden finns skäl för att bygga en tillbyggnad där uterummet är kan det göras utan att behöva göra om grunden.

I de fall bygghöjden är högre kan ett träbjälklag nyttjas. Viktigt är då att bygga upp grunden på samma sätt som det befintliga husets. Det går inte, med ett vinterbonat uterum, att ha fria längder på bjälklaget, partierna är alldeles för tunga för det. Oftast så krävs att man bygger upp en grundmur längs ytterkant på uterummet, så att man har upplag för var syllen till uterummet skall ligga.

3 – Lufttäthet och isolering

För att kunna nyttja det vinterbonade uterummet till fullo behöver man tänka på lufttätheten, den viktigaste komponenten i isoleringen. Om inte luften kan sippra in och ut ur konstruktionen – så kommer kyleffekten vara betydligt lägre. Därför tejpar vi runt dörr- och fönsterpartierna. Oftast är det dessutom väldigt lite utrymme för isolering mellan partierna och limträstommen, och då gör tejpen mycket nytta. Den hjälper även till att förhindra läckage av vatten mellan partier och stomme.

Därtill isolerar vi de större delarna av limträstommen. Vi använder träfiberisolering, en skiva som är hård, 40mm tjock och av märket Woodycell. Den gör att uterummet blir lite mer motståndskraftigt mot värme, och den hjälper även till att hålla värmen kvar något längre när temperaturen utanför sjunker.

Ytterligare en åtgärd vi gör är att använda ett svällband i mellanrummet mellan tak och limträ i framkant. Det gör att vi får till en tätning mellan tak och stomme. Anledningen att vi inte använder drev är för att vi på utsidan inte har något stopp, och svällbandet sitter där det sitter eftersom det har klister på undersidan, mot limträbalken.

Detta är några av de metoder vi använder för att få ut maximal effekt från de uterum som vi monterar. Vi svarar gärna på frågor om just ert projekt och hjälper er mot ert färdiga uterum. Tveka inte att ta kontakt med oss, antingen via sociala medier, eller genom vårt kontaktformulär. Vi utgår från Hisingen och jobbar primärt i Göteborg (Storgöteborg).