Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Byte av vindsfönster och tätning av fönster, Göteborg

·

·

Vi har fått i uppdrag av en befintlig beställare att byta ett vindsfönster, dekor i MDF, till ett riktigt fönster. Det befintliga ”fönstret” är ruttet och släpper in vatten i stommen vilket skapar problem.

I samband med projektet skall även övriga fönster (som vi tidigare inte bytt tätningslister på) tätas. En utvändig betongtrappa skall även slipas och impregneras för att hålla längre.

Arbetet förväntas påbörjas under vecka 40 och förväntas pågå under drygt två veckor.