Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Vad är totalentreprenad?

·

·

,

Totalentreprenad är en entreprenadform som beskriver vad som ingår i en entreprenad och vem som står för vilka delar. En entreprenad är att ”ta på sig” ett uppdrag att utföra.

Det är vad det låter

Totalentreprenad är alltså som det låter, total. Det betyder att företaget som utför på total tar på sig det stora ansvaret att utföra arbetet som beställaren önskar. Uppdraget utförs på beskrivning från beställaren, och de tekniska lösningarna står alltså entreprenören för. Det betyder också att entreprenören är ansvarig för alla dokument och tillstånd som krävs.

Trygghet

Fördelen för beställaren med en totalentreprenad är att du får en lösning som är anpassad utefter de krav som du ställer. Meningen är att entreprenören med sin erfarenhet och sitt kunnande skall ta fram den bästa lösningen för dig vad gäller byggtekniska lösningar samt design och utformning. Du som beställare ska kunna koncentrera dig på hur du ska nyttja slutprodukten.

Ansvar

Det är entreprenören som är ansvarig för att allt i entreprenaden fungerar och följer de kraven som beställaren ställer samt gällande byggnorm. Det är aven entreprenören som har alla garantier och ska tillse att produkterna som tillförs fungerar, och om något går sönder så är det entreprenören som skall åtgärda. Det är den största fördelen för dig som beställare.

Vi arbetar framför allt med totalentreprenadsformen då den ger dig som kund mest värde – och oss som entreprenör mest kontroll. Vi arbetar med material som vi vet fungerar och som håller länge. Vi tar också på oss ansvaret för detta. Därför vill vi leverera en produkt som gör att vi inte behöver komma tillbaka för att byta/laga sådant som inte håller.

Har ni ett projekt på gång där ni är intresserade av totalentreprenad? Kontakta oss så diskuterar vi gärna förutsättningarna för detta.