Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Priserna stiger överallt, så även hos oss…

·

·

Det finns många anledningar till att priserna ökar i samhället som stort, och vi har gjort vårt yttersta för att stå emot förändringen och hålla tillbaka höjningen så långt det går. Nu märker vi dock att vi påverkas mer och mer av högre kostnader – vilket gör att våra marginaler minskar och lönsamheten påverkas. För att vi ska kunna leverera den service och kvalité som vi önskar behöver vi därför höja våra priser från årsskiftet.

Ingångna avtal påverkas inte

Redan ingångna avtal och avtal som signeras fram till den sista december i år påverkas inte av prishöjningarna. Det betyder att om det redan finns ett avtal som vi arbetar utifrån påverkas inte debiteringen i det projektet. Vi kommer att fortsätta signera avtal fram till den 31 december precis som vanligt med de befintliga priserna som grund, och först efter den 1 januari nästa år kommer höjningen att synas på avtalen.

Höjningen blir drygt 7%

Höjningen för arbetstid, per timme och person, blir med det nya priset 952kr. Det är en höjning med ca 7% från nuvarande 890kr. Samtidigt gör vi en justering på våra påslag, från nuvarande 42% till 44%.

De olika priserna, tid och påslag, ger bidrag till olika kostnader i företaget och här nedan är huvuddelen av kostnaderna.

Tid

 • Lön för arbete, lönen bestäms genom kollektivavtal och stiger med drygt 7% mellan maj 2023 och maj 2024 (här ligger huvuddelen av höjningen)
 • Arbetsgivaravgifter, idag 31,42%
 • Försäkringar och tjänstepension genom Fora (enligt kollektivavtal)
 • Personliga försäkringar genom företaget (Sjukvård och förstärkt olycksfall för att snabbt kunna komma tillbaka till företaget)
 • Arbetstidsförkortning, 40 timmar per år (enligt kollektivavtal)
 • Sjuklönekostnader, företaget betalar sjuklön med 80% de första 14 dagarna
 • Utbildning och fortbildning på betald arbetstid, för att tillse att vi har rätt kompetens med rätt behörigheter för vissa typer av arbete
 • Personlig utrustning, så som kläder och skyddsutrustning som är lagstadgad

Påslag

 • Företagsgemensamma kostnader, så som arbetstid för administration, planering och ledning m.m.
 • Företaget förskärningar avseende allrisk och ansvar.
 • Kostnader för företagets fordon, samt underhåll av dessa inklusive drivmedel, försäkringar, trängselskatt, fordonsskatt samt körjournal.
 • Verktyg och förbrukningsartiklar, handverktyg och maskiner, underhåll av dessa samt inköp av förbrukningsdetaljer. Försärkingar och fondering för stölder.
 • Kostnad för ekonomiarbete, redovisningstjänster samt revision.
 • Kostnader för IT-system, affärssystem, hemsida samt kostnaden för arbeten med dessa.
 • Kostnader för företages lokaler, förråd och andra utrymmen som behövs för den dagliga driften.
 • Förbrukningsartiklar kopplade till kontor och administration samt arkivering av vissa dokumnet enligt lag.
 • Fondering för garantiåtaganden avseende byggfel och arbete vid byta av produkter där leverantören ej står för arbetet.

När allt detta är betalt är målsättningen att ha kvar 10% av den totala omsättningen vilket blir resultatet. Syftet med den delen är att dels kunna ge utdelning till aktieägarna, och dels ha möjligheter att utveckla företaget och bli bättre och starkare samt kunna leverera värde under lång tid framöver.

Prisökningen påverkar även de fasta priserna

Prisökningen påverkar såklart även andra debiteringsformer, så som fast pris, till lika stor del. Även om vi i dagsläget mest utför uppdrag på löpande räkning, känns det som att det börjar bli så pass stabilt på marknaden att det går att lämna priser på större projekt som är satta med fast pris. Fast pris innebär att vi lämnar ett pris för en specificerad och detaljerad åtgärd. Det vill säga att du som beställare vet vad åtgärden kostar, innan den är färdig. Det kostar normalt lite mer att få ett projekt utfört på fast pris, det är dock en trygghet att veta vad arbetet gå på innan det påbörjas. Om du är intresserad av att prata med om fast pris, eller våra priser överlag, tveka inte att ta kontakt med oss.