Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Elektroniska underskrifter, varför vi använder det

·

·

,

När vi skickar ut våra avtal så gör vi det med hjälp av ett system som hanterar elektroniska underskrifter. Det här gör att vi kan korta ledtiderna, minska arbetsbördan och förenkla processen med avtal – både för oss och för våra kunder. Här är fördelarna med, och hur vi använder, elektroniska underskrifter:

1. Tidsbesparande

Att skriva ut ett dokument, med alla bilagor tar tid. Samtidigt skall allt upprättas i två exemplar, läggas i kuvert och skickas. Därefter behöver kunden se över, skriva under och returnera till oss. Hela processen tar oftast över en vecka. Med en elektronisk signatur skickas dokumentet via e-post till kunden. Allt är redan samlat hos oss, vi lägger bara upp dokumentet i Adobe Sign, som programmet vi använder heter, väljer vem som skall signera och var, samt skickar. Vi kan ha svar redan inom några minuter.

2. Enkelt att justera

Om det skulle ha blivit fel i dokumentet, eller kunden vill ändra något, så kan vi enkelt justera dokumentet och skicka det på nytt omgående. Utan att behöva skicka en fysisk handling via posten. Den aspekten hör det även miljövänligare. Vi använder inte några transporter och minskar användningen av papper på ett märkbart sätt.

3. Säkerhet

Det innebär även en säkerhet i form av spårbarhet. Vi vet att handlingarna kommer fram och att alla handlingar finns med. Vi får bekräftat att beställaren har sett och signerat samtliga sidor i avtalet, och bilagorna. Denna tydlighet skapar trygghet. Signeringen i sig går till så att kunden öppnar dokumentet på sig dator eller smarta enhet, läser igenom dokumentet och signerar direkt på skärmen. Därefter sammanställs dokumentet och en kopia skickas till alla parter. Det finns funktioner som kan höja säkerheten ytterligare i signeringen. Vi har dock valt att behålla den här nivån eftersom avtalet i sig bekräftas genom en första betalning.

Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa dig med just ditt projekt, tveka inte att ta kontakt med oss direkt, eller skicka en offertförfrågan till oss så hör vi av oss.