Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Vår betalningsmodell

·

·

,

Medan vi planerar och levererar byggprojekt åt våra kunder så är motprestationen pengar. Här förklarar vi hur buntar betalt och varför.

1. Vi har en betalplan

För varje projekt tar vi fram och presenterar en betalplan i samband med att avtalet signeras. Betalplanen styr när och hur mycket som skall debiteras vid varje hållpunkt. Vi kallar dessa rader för lyft. Varje lyft har en beskrivning vilket definierar när i projektet den debiteringen kommer att genomföras. Det kan tex vara ”Montering av ställning påbörjas” eller ”Rivning av fönster påbörjas”. Varje lyft beskriver starten av ett moment, eftersom det är lättare att identifiera för beställaren.

2. Vi finansierar inte projekt

Det första lyftet debiteras i samband med att avtalet signeras. Normalt debiteras mellan 20 och 30 % av avtalssumman vid första debiteringen. Detta gör vi för att ha täckning för den materielen som vi beställer inför projektet samt för den arbetstiden som vi lägger inför byggstart. I grund handlar det om att vi inte finansierar de byggprojekt som vi handhar. Ett av skälen är att vi inte tar kreditrisken. Betalplanen är uppbyggd på det sättet att vi tar betalt för respektive moment, när momentet påbörjas. Det sista lyftet, som motsvarar mellan 5 och 10 % av avtalssumman, debiteras när slutkontrollen har genomförts tillsammans med beställaren och eventuella anmärkningar har åtgärdats. Detta är en säkerhet för beställaren och är utformad för att tillse så att projektet slutförs på ett korrekt sätt.

3. Vi bokar inget före betalning

Allt eftersom avtal undertecknas bokas projekt i vår kalender. Innan avtalssignering lämnas enbart preliminära besked angående tillgänglighet – vi bokar alltså inte in projekt innan avtal är signerat. Avtalet, och första betalningen, säkerställer bokningen och gör att vi kan påbörja planeringen inför projektet, bokning av underentreprenörer samt beställning av materiell. I och med att vi arbetar med tidsplaner inför respektive projekt behöver vi säkerställa att varje bokning är bekräftat.

Har ni planer för ert hus och är intresserade av att höra mer om hur vi kan hjälpa er så tveka inte att kontakta oss.