Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Vart tar all värme vägen?

·

·

Det är normalt att behöva värma sitt hus under vintern, det känner alla till, men vart tar värmen egentligen vägen och vad kan vi göra för att hindra den från att smita iväg?

Värma upp hus kan vi göra på olika sätt, och de flesta sätt är bra och det som skiljer är oftast priset. Allt från att värma med vedeldad kamin till vattenburen värme från berg- eller fjärrvärme till eluppvärmning från element eller golvvärme. Beroende på investeringskostnad och långsiktighet passar de olika metoderna olika hus.

Investeringskostnad

Tänkt dig att du köper ett hus utan uppvärmningsanläggning. Det behöver ordnas på något sätt och budgeten är liten. Då kan elelement vara det rimligaste alternativet – det är en lite investeringskostnad, dock är driftkostnaden betydligt högre.

Har du däremot med i budgeten från börja att en anläggning måste köpas in kan en bergvärmepump med tillhörande radiatorer vara ett bra alternativ. Kostnaden för investeringen är högre, dock är driftkostnaden i många fall lägre.

Båda alternativen har för och nackdelar. Elelement har en lägre investeringskostnad och en högre driftkostnad, medan bergvärmen är tvärt om. Någonstans på vägen möter kostnaderna varandra och därefter kommer el-alternativet vara betydligt mer kostsamt, tills det är dags att byta bergvärmepump efter ca 25-30 år.

Hålla nere energiförbrukningen

För att hålla nere förbrukningen, oavsett anläggning finns det två primära områden att jobba med; täthet i byggnaden samt ventilation. Husen vi bor i, beroende på när de är byggda och vad som gjorts efter det, är mer eller mindre isolerade. Isoleringens uppgift är dels att hålla värmen inne på vintern, och dels att hålla värmen ute på sommaren. Båda är lika viktiga för att få ett bra inomhusklimat. En huvudregel för oss är att klimatskalet skall vara lufttätt. Det betyder att vi inte vill att luft i större utsträckning skall kunna förflytta sig från en sida av isoleringen till den andra. Ju mindre luftväxling vi har i isoleringen, ju mindre energi går det åt att värma/kyla utrymmet. Här kommer ventilationen in. Hus byggda på tidigt 1900-tal och till stor utsträckning fortfarande bygger på självdragsprincipen. Det betyder att huset i sig själv drar in frisk luft genom väggar och springor för att se till att det hela tiden finns tillräckligt med frisk luft i uterummet. Det betyder också att kall luft dras in under vintern, och att under sommaren avstannar ventilationen i stor utsträckning (det är därför vi behöver så mycket öppna fönster på sommaren). Här kommer ett FTX aggregat till god nytta. Aggregatet fördelar ut luft i byggnaden, samt samlar upp lika stor mängd för att transportera ut. Under transporten växlas den befintliga energin (värmen) till den nya luften så då blir varmare än utomhusluften. Det betyder att luften som kommer in i utrymmet redan är varm och inte behöver värmas upp lika mycket. Det ger en bättre energiekonomi.

Kan tilläggsisolering vara bättre än att investera i en dyr anläggning?

I vissa fall ja, Det kan vara så att kostnaden för att tilläggsisolera och samtidigt göra byggnaden lufttät ger så bra resultat att kostnaden för att byta uppvärmningssystem (från el) inte längre är försvarbart, varken på kort eller lång sikt. Det är dock något som måste undersökas från byggnad till byggnad och är en del i den tjänst som vi tillhandahåller avseende energieffektivisering.

Så, vart tar värmen vägen då?

Kort sagt så värmer vi upp världen med värmen från huset. Den smiter ut från huset genom att vi behöver värma upp konstruktionen (som i sin tur kyls ner genom kylan utifrån). Det är alltså en ständig kamp mellan inomhus och utomhus. Ju energimässigt starkare väggar och tak det är i huset (för att inte glömma bort grunden) ju bättre håller vi isär inne och ute så att de kan göra sin egna grej!

För att få reda på mer så tveka inte att ta kontakt med oss, vi kan hjälpa er med allt från energiberäkning, projektering av energieffektivisering samt utförandet. Läs gärna även om det bidrag som staten just nu erbjuder för att göra småhus mer energieffektiva, och kontakta oss för att diskutera ditt hus!