Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Förväntningar med ett uterum

·

·

, ,

Vilka förväntningar har du på ditt uterum, och vad ska du använda det till?

Det är två viktiga frågor som du behöver ha funderat kring när du väljer vilket typ av uterum ska ha. Vi upplever många gånger att det är just förväntningarna kring uterummen som inte är fullt klara när projektet påbörjas.

När man tänker kring uterummets användningsområde så bör man reflektera över följande:

1) Ett uterum är inte en tillbyggnad;

det finns en del tekniska begränsningar när man bygger ett uterum med limträstomme och aluminiumpartier. Det handlar om framförallt två saker, isolering och vatten.

– Isolervärdet i ett uterum är dåligt. Det håller värmen (beroende på klass av partier) under den tiden som rummet värms upp. Detta kan vara väldigt energikrävande då ett uterum rent konstruktionsmässigt inte är lufttätt.

– Vatten kommer in i uterummet genom olika öppningar, framförallt skarvar mellan partierna och limträt. Dessa skarvar är svåra att få täta och många gånger förlitar man sig på fog som tätning. Fog har tyvärr en begränsad livslängd, framförallt när den är applicerad på material som rör sig mycket. Det är även stor risk att det bildas rikligt med kondens i uterummet. Framförallt då varm och fuktig inomhusluft släpps in i rummet en kall höst/vinter dag.

2) Det finns alternativ;

när vi projekterar uterum behöver vi veta vad du förväntar dig av rummet, hur det skall användas och vad som skall vara i det. Utifrån detta, och tillsammans med den budget som ni har, tar vi fram ett uterum som bäst passar era behov. Dessutom är uterummet då anpassar efter alla rådande omständigheter på plats, även er budget.

Det är absolut inget fel på att välja ett uterumspaket från någon av alla leverantörer som finns. Det viktiga är att du är helt införstådd med vad det innebär. Vi har jobbat med uterum sedan starten 2013 och hjälper er gärna att bedöma vilket uterum som passar just er.

Kontakta oss så tar vi fram ett förslag till dig!