Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Möjlighet att investera

·

·

,

Vi har öppnat upp för att kunna vara med och hjälpa företaget växa. Efter sex år har vi nu valt att ta in externt hjälp under ett års tid för att ge företaget möjligheten att växa. Tidigare har behovet av resurser ständigt varit närvarande, det har dock inte funnits en tillräckligt trygg grund för att rimligtvis säga att affärsidén kan omsättas till vinst.

Vi har helt enkelt inte varit redo för investeringar förrän nu!

Efter de senaste månadernas intensiva arbete har vi kommit fram till en grundplattform som vi är tillräckligt nöjda med. Från den kan vi fortsätta arbetet med att bygga system, förbättra processerna och växa företaget. För att detta skall fungera behöver vi mer personal, kompetens samt resurser.

den här sidan hittar ni mer information! Tveka inte att ställa frågor till oss – eller att investera!