Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Bidrag för energieffektivisering i småhus

·

·

,

Har du ett småhus, villa, som värms upp med i huvudsak el eller gas? Då har du möjlighet att söka bidrag för att effektivisera ditt uppvärmningssystem och tilläggsisolering bostaden.

Sedan juli 2023 finns möjligheten att söka om ett bidrag för dessa arbeten hos Boverket. Bidraget avser 50% av materialkostnaden, högst 30 000 kr, men lägst 10 000 kr. Det betyder att åtgärderna måste ha kostat mellan 20 och 60 000 kr, i material. Arbetet går som vanligt under ROT-avdraget.

Förutsättningarna för att kunna söka avdraget är att uppvärmningen av huset är beroende av el eller gas. En förutsättning är även att husets värdeår är före 1990. Det finns ytterligare några kriterier av mer teknisk karaktär, ni kan läsa allt om detta på Boverkets hemsida.

Vi tror att syftet med bidraget är att förbereda inför den kommande EU-förordning som förenklat säger att alla bostadshus behöver nå upp till en viss energi klassning. Något som kan påverka runt 40% av dagens bostadsbestånd. En annan anledning är att få ner beroendet och behovet av el för uppvärmning av bostäder.

För vår del innebär det att en del av våra kunder omfattas av bidraget. Vi arbetar mycket med äldre hus, och detta är ett välkommet bidrag för uppgradering av värmesystemet. Det är inte helt givet hur lösningarna skall utföras i äldre hus, och det är inte alltid lätt att tillföra varken ett vatten eller luftburet uppvärmningssystem. Vi tror dock att med lite kreativitet och finurlighet så finns alla möjligheter att kunna tillföra ett bra och effektivt system till alla typer av bostäder.

Bara för att det inte finns en lösning på hyllan, betyder det inte att den inte går att göra! Vi hjälper er att ta fram en lösning för just ert hus och era behov, skicka ett meddelande direkt och få svar på era frågor.