Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Vårt erbjudande

·

·

När vi pratar om vårt erbjudande och vad det genererar i värde för våra kunder så pratar vi om tre steg kring småhus.

För det är främst småhus vi jobbar med och framförallt äldre trähus.

Det kan vara svårt att veta hur och med vilka materiel ett äldre hus skall byggas om eller till. Informationen som finns är spretig och det finns många källor till den. Vi har landat i en modell där vi tar tillvara på den befintliga strukturen, tittar på vilka förhållanden som råder idag samt under vilka förutsättningar som ni vill nyttja huset framgent.

En av de variabler med störst inverkan på husets funktion är uppvärmningen. Om huset tidigare har varit uppvärmt genom egen förbränning och den nu är utbytt mot annan källa så påverkar det hela husets funktion, kanske mer än man föreställer sig.

Vi tar därför fram en plan för just ert hus och följer er genom vår trestegsprocess:

1. Projektering

Vi undersöker, planerar och diskuterar projektet med er samt tar fram en plan som passar just era förutsättningar. Vi guidar er genom materialval och design för att ni ska kunna bygga just det hemmet som ni vill bo i resten av ert liv.

2. Byggnation

Här hjälper vi er med byggnationen av ert projekt. Utefter de planer och ritningar som vi har tagit fram genom projekteringen lägger vi upp en tidsplan och utför uppdraget. Genom täta förbindelser med er och ständig kommunikation kan vi tidigt upptäcka och justera eventuella förändringar i planen.

3. Service

Efter avslutat byggprojekt tar vi på oss att underhålla och serva ert hus. Vi har ett program som ger er mer tid till annat än det dagliga underhållet. Vi planerar även större underhållspunkter i förväg och erbjuder er en specificerad underhållsplan för just ert hus. Hus är som individer, de har olika behov.

För att möta just ert behov så är det fritt att kliva in när som i processen. Har ni redan befintliga ritningar som når upp till våra krav kan vi bygga efter dessa. Har ni ett befintligt hus och vill ha hjälp med underhållet så ger vi er givetvis den möjligheten.

Vi berättar gärna mer och pratar om hur vi kan hjälpa er med ert hus, kontakta oss gärna så pratar vi mer!