Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Varför är det viktigt att ha en budget?

·

·

,

Alla byggprojekt är olika, och beroende på vad och hur det skall utföras så kommer priset att skilja. Det skiljer även mellan olika entreprenörer. Att ha en uppfattning om hur mycket pengar som finns tillgängligt är essentiellt. Främst för att köparen vet vad de har att röra sig med. Men även för entreprenören som kan anpassa projektet efter budgeten. Här är några anledningar till varför vi frågar efter en budget när vi har första kontakten.

1. Rimlighet

I det initiala samtalet försöker vi få en uppfattning om projektet. Det innebär att vi ställer ett antal frågor och lyssnar på er – det handlar om förutsättningar idag, tänkt omfattning, tidsram samt budget. De här fyra delarna kommer att ge oss en indikation på projektets rimlighet. Kommer det projektet som beskrivs kunna genomföras på den platsen inom tiden till den budgeten? Det här är ingen exakt vetenskap, utan vår initiala uppfattning bygger på erfarenhet.

2. Genomförbarast

Kopplat till rimligheten så handlar mycket om tillgången till finansiering möjlighet till att genomföra projektet. Om det finns en tro att med lite medel kunna genomföra större renoverings/till- eller ombyggnadsprojekt så är det hög risk att projektet i sin helhet inte går att genomföra. Det kan vara så att den efterfrågade omfattningen är för stor, att det är allt för komplexa moment involverade eller stora ingrepp i konstruktionen.

3. Kvalité

Kopplat till omfattningen och era förväntningar på projektet kopplar vi nivån av utförande. Liksom i alla branscher finns det olika nivå på genomförande. Det går ibland att justera priset kopplat till komplexiteten på momenten, dock ställer vi alltid samma krav på slutresultatet. Därför justerar vi inte våra priser för att underprestera något moment i projektet. Nivån på utförandet, noggrannheten och vår erfarenhet är andra saker som gör våran prissättning – beroende på kundens krav och förväntningar på projektet så passar vi inte alla.

Det kan vara svårt att själv uppskatta kostnaden för ett projekt, och det finns flera aspekter som är svåra att uppskatta. Vi hjälper gärna till tidigt i processen och ger er en kostnadsuppskattning för just ert projekt. Skicka gärna en offertförfrågan till oss eller kontakta oss för att få veta mer. Vi jobbar primärt på Hisingen men erbjuder våra tjänster inom Storgöteborg.