Projektering av rum i källare

Vi har fått uppdraget att projektera ett rum i dela av en villa som är belägen i källaren. Beställaren har hitintills själv grävt ut och spräckt berg i den delen av källaren som rummet skall ligga i, och nu tagit hjälp av oss att komma vidare i projektet. Projekteringen kommer att fokusera på att få ett vattensäkert skikt på utsidan av de nya grundmurarna, samt på lösningar som hjälper till att forsla bort vatten som tränger in genom marken.

 

Projekteringen påbörjas under sista delen av maj och förväntas vara klar under andra halvan av juli.