Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Offert och kostnadsuppskattning, vad är det?

·

·

Att få en kostnadsfri offert kan verka givet, det är dock inte alltid det är möjligt. Vi ska beskriva varför!

Först, vad är en offert? Enkelt så är det ett dokument (förhoppningsvis) som beskriver ett arbetes omfattning, kvalité och pris. Vanligtvis är en offert uppbygg med ett fast pris. Så när du åker till en bilfirma för att köpa en ny bil, får du en offert med specificering på bil, hur den skall se ut, vilka tillbehör som finns med och kostnad.

Lika så kan du få en offert för åtgärder på ditt hus, allt ifrån enkla åtgärder till att bygga ett helt nytt hus.

Varför vill vi då inte alltid lämna kostnadsfria offerter?

Det handlar om precision. Vissa arbeten passar bättre för att lämna offerter, till exempel byte av hängrännor, renovering av tak, eller byggnation av en mindre altan. Däremot, om alla tre arbeten skall göras samtidigt krävs fler steg för att få en rättvisande offert – det går förvisso att helt enkelt räkan på det tre separata arbetena och sedan lägga ihop – det gör dock inte projektet rättvist och priset skulle inte bli rätt.

Eftersom det krävs mer arbete och mer tid för att räkna fram en offert som är anpassad för projektet så tar vi betalt för den tjänsten. Fördelarna är att offerten i slutändan blir bättre, mer omfattande och innehåller alla moment som kan tänkas uppstå (kanske inte riktigt alla, det är väldigt svårt att upptäcka rötskador under fasader och inbyggda delar av tak tex). Vi gör även en undersökning på plats, just för att kunna fastställa utgångsläget och räkna med allt. Först efter det lämnas offerten till er för granskning.

När det gäller större projekt, med fler inblandade yrkesgrupper, arkitekter, konstruktörer och konsulter så gör vi istället en projektering. Det innebär att vi i tre steg går igenom projektet med er – där första steget handlar om att hitta rätt omfattning och innehåll – för att bygga en kostnadsbedömning. Detta är som en offert, dock med mycket löst hållna underlag och väldigt preliminär. Det är en siffra som skall kopplas till en budget och som är hållmärke för projektet. Omfattning, kvalité och tid är de tre faktorerna som kan påverka priset. När vi sedan rör oss igenom steg två och tre så kommer kostnaderna för projektet att blir mer och mer detaljerade – vilket göra att det är enkelt att följa vad det är som kostar och hur det påverkar totalbudgeten.

När projekteringen är slutförd kan vi återigen lämna ett kostnadsförslag, en offert. Vägen dit är längre och tar mer tid, den är dock säkrare och både ni och vi kan säkerställa att vi innefattar rätt saker, material, utseende och kvalitativ nivå på projektet så att det blir rätt när vi väl börjar bygga. Det är mycket bättra att hitta problemen på det teoretiska stadiet, tidigt i projektet, än under själva byggnationen.

Sammanfattning

Kostnadsfria offerter passar bra för projekt som är enkla, lättöverskådliga och där det är få osäkerheter. Mindre byggserviceprojekt helt enkelt. För större byggservice projekt, eller andra projekt med högre grad av komplexitet eller behov av samordning så utför vi mindre projekteringar (upp till 150 000 kr), samt projekteringen för att fastställa befintligt utgångläge och därefter i detalj bygga upp projektet för att kunna räkna på alla ingående moment.