Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Bygglov för fasadändring, Göteborg

·

·

I Augusti fick vi i uppdrag att projektera en ombyggnad av källarvåning åt en beställare i Göteborg. Arbetet har utförts med två större revideringar och därefter lämnats in för bygglovsgranskning. Efter ett första granskningsyttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen så ändrades planen ytterligare. Det visade sig nämligen att delar av huset saknade giltigt bygglov, detta sedan huset byggdes på 70-talet. Så efter vissa mindre justeringar kunde de tänkta åtgärderna godkännas och ett positivt besked meddelades.

Nu inväntar vi att beslutet skall vinna laga kraft och därefter påbörjas planering för genomförandet, planerad byggstart är under första kvartalet 2024.