Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Att tänka på vid en upphandling

·

·

, ,

Att anlita hantverkare till sitt projekt behöver inte vara svårt, men det gäller att vara förberedd med rätt handlingar. Det finns många parametrar i ett projekt som kan göra det mer eller mindre komplicerat. Olika företag, från enskilda hantverkare till företag med flera anställda, har olika kompetenser och kan därför behöva olika mycket underlag för att räkna fram rätt pris för just ditt projekt. Här är nedan följer några handlingar som är nödvändiga för att få ett korrekt pris:

 1. Byggbeskrivning

En detaljerad beskrivning om vad ni vill skall ingå i projektet. Helt enkelt omfattningen av projektet. Här beskrivs detaljer så som väggbeklädnad, vilken typ av lister/foder som skall användas och annan estetik. Syftet är att få med alla detaljer i projektet så att inget lämnas åt slumpen.

2. Ritning

Alla handlingar som finns på befintligt hus uppskattas, från dessa kan vi utläsa hur huset är byggt och vad vi behöver tänka på när vi ändrar i byggnaden. Nya ritningar som visar hur det nya skall se ut, planlösning samt mått. Om det är en tillbyggnad så får vi en uppfattning om hur den skall planeras och hur utsidan skall se ut.

3. Konstruktionshandling

Om projektet innehåller åtgärder på bärande delar så kräver ofta bygglovshandläggaren en teknisk beskrivning/konstruktionsritning. Detta är en handling som visar hur laster från olika delar i konstruktionen tas om hand och fördelas ner mot marken. Det är en nödvändighet för att kunna ta rätt beslut avseende konstruktionen. Erfarenhet och förståelse för konstruktion kan räcka, men att få ett papper på att konstruktionen kommer att hålla för alla typer av laster och påverkan från naturen.

4. Budget

Ni behöver ha en budget för projektet – en summa som motsvarar det ni anser projektet är värt. Det kan vara svårt att veta vad den typen av projekt kan kosta – och allt handlar om vad projektet omfattar, vilken kvalitetsnivå ni är ute efter samt hur det befintliga ser ut och vilka förutsättningar som finns på plats. Trots detta så behöver ni har funderat på vika ekonomiska förutsättningar ni har för att utföra ett projekt hos er och ha den siffran klar för er.

Vi hjälper er med handlingarna

Det kan vara svårt att ta fram alla handlingar själv, och därför hjälper vi er gärna genom den initiala processen. Efter att vi träffats initialt så från ni en kostnadsuppskattning av oss, det är en indikation på vad kostnaden för projektet kan bli, och baseras på våran erfarenhet. Detta skall ses som en indikation och är en första bedömning utifrån det korta besöket vi gör hos er samt er initiala beskrivning av projektet. Faller detta inom er budget, eller ni känner att ni vill utreda saken vidare för att hitta ett sätt att definiera projektet, så går vi vidare under ett projekteringsavtal. Det innebär att vi hjälper er att ta fram en idéskiss (3D ritning) som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vi arbetar även med byggbeskrivningen, går igenom era tankar, idéer, förväntningar och drömmar och kokar ner dessa till ett dokument som beskriver allt i detalj. När det arbetet är färdigt framställer vi bygglovs- samt konstruktionsritningar. Nu kan vi ta fram en detaljerad offert och presentera den för er. Vi hoppas givetvis att ni efter denna process har tillräckligt förtroende för att anlita oss även för själva utförandet, något som vi skriver ett separat avtal för.

För att veta mer om projekteringsavtalet och hur vi kan hjälpa er att komma igång med ert projekt, kontakta oss vi berättar gärna mer!