Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Bygglovshandligar

·

·

Som en del av vår projektering erbjuder vi bygglovshandlingar. Dessa handlingar kan ta sig uttryck på lite olika sätt, men gemensamt för alla handlingar är att visar hur den nya ytan kommer att se ut och användas.

Vad innehåller en bygglovshandling?

En handling ska i princip innehålla ritningar i skala på fasader samt plan. Beroende på vad projektet omfattar kan det även behövas en sektionsritning för att visa inomhushöjder och marknivå vid entréer, samt i de fall det handlar om tillbyggnader en karta som visar byggnadens avtryck på fastigheten. Kartan produceras och tillhandahålls oftast av kommunen.

Kan man göra handlingarna själv?

Ja, absolut kan man göra handlingarna själv. Oftast kan man ta hjälp av de befintliga handlingarna som finns hos kommunen, och komplettera på dessa. Antingen kan de skrivas ut och hanteras manuellt, eller så gör man det digitalt. I båda fallen är det viktigt att se till så att skalan på ritningen upprätthålls och att de blir korrekta när de sedan skickas in. När det gäller kompletterande handlingar för startbesked så går delar av dessa att göra själv efter lite sökning och inläsning – däremot så bör man konsultera en konstruktör avseende dimensionering och utförande av större konstruktioner.

Hur vi hjälper er

Vi utför bygglovshandlingar som en del av vår projektering. Det betyder att vi samlar in all tillgänglig information om det befintliga huset/fastigheten, pratar med er om vilka förväntningar och visioner ni har för utförandet och därefter börjar rita upp detta till ett färdigt projekt. Vi tar med oss alla detaljer redan tidigt i projektet så att det kommer att möjliggöra en god fortsättning på projekteringen. När väl bygglovet är ansökt om och beviljat, fortsätter processen med att komplettera dokumenten (delvis för startbeskedet) för att tillslut sammanställa dessa i en komplett bygghandling.

Funderar ni på att bygga om eller bygga till er villa och behöver rådgöra med någon om processen dit så tveka inte att höra av er till oss. Ni kan kontakta oss via vårt formulär eller skicka en offertförfrågan. Vi hjälper er genom initial rådgivning eller så guidar vi er genom hela projektet, från idé till färdigt hem. Vi utgår från Hisingen och jobbar framförallt inom Göteborg men sträcker oss även till Storgöteborg.