Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Byggnation av staket och entrétrappa, Göteborg

·

·

Vi har fått förtroendet att bygga ett staket och en entrétrappa vid en nylagd stenläggning framför ett radhus. Radhuslängan har precis gjort ett omfattande markarbete som har inneburit dränering och omläggning av rör m.m. på framsidan – vilket inneburit att allt befintligt på framsidan rivits. Beställaren har precis fått en ny stenläggning och har nu beställt ett staket och trappa av oss.

Arbetet förväntas påbörjas under vecka 34 och pågå under två veckor.