Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

När det blir fel

·

·

,

För oss är det viktigt att våra kunder kan känna sig trygga i hela processen, och att de ska veta att vi tar ansvar för och rättar till det som vi har gjort fel. Vi gör mycket för att förebygga de situationerna, men ibland blir det fel ändå. Då ska vi stå upp för våra misstag och rätta till dessa. Här beskriver vi först några saker vi gör för att förebygga misstag, och därefter vad vi gör när det blivit fel.

1. Projektering

För att undvika de allra flesta problem gör vi en teoretisk genomgång av projektet innan vi bygger rent fysiskt. Här undersöker vi och planerar utförandet så att vi hittar de flesta friktionspunkter innan vi ens har kommit till platsen. Vi ser vad som finns, vid renoveringar, i den befintliga byggnaden och hur vi ska kunna ansluta till eller bygga om. På så sätt behöver vi inte prova oss fram allt eftersom.

2. Kontroller

Vi gör en plan för egenkontroller och utför dessa enligt en plan som vi har. Vi dokumenterar varje steg av processen och följer upp det som har utförts. På så sätt har vi lätt att gå tillbaka och se vad som är gjort och vem som har kontrollerat. Inte i syfte att hitta en syndabock, utan att kunna följa utförandet och förstå hur den personen som utförde momentet tänkte. Då kan vi lära oss men även förstå vad orsakerna bakom var.

3. Enkelhet

Vi försöker alltid hålla det enkelt. Ju enklare lösning desto bättre. Vi håller oss till vissa konstruktionsprinciper och följer ett system när vi bygger. Grundtanken är att varje lager skall ha ett syfte till helheten. Om någon del av konstruktionen är onödig, ska den inte finnas där. Till exempel tar vi bort så mycket av det gamla som möjligt för att ge oss rätt förutsättningar att bygga ifrån. Det tar något längre tid, det är det dock värt i slutändan.

Om det ändå blir fel, och kunden kontaktar oss, så sker följande:

1. Tillbakablick

Vi går tillbaka i vårt material och ser om vi kan identifiera en eventuell orsak till problemet. Det kan vara vi bilder eller annan dokumentation som rör det specifika området för problemet.

2. Undersökning

Vi åker ut och undersöker problemet på plats, utifrån det gör vi en bedömning om det är en skada som vi står för, allt från garantiärenden till byggfel. Om det inte direkt är uppenbart vad som orsakat problemet tar vi på att kontrollera vad felet beror på. Här förklarar vi innan vi börjar att om det är vi som har missat, kommer vi att stå för kostnaden. Om vi upptäcker att det är yttre omständigheter som har orsakat skadan kommer debitering att ske.

3. Åtgärd

Vi utför en åtgärd för att rätta till problemet. Om det är vi som har missat i byggnationen eller om det är en produkt som har garanti så sker ingen debitering mot kunden. Om det är så att vi i första läget inte kan fastställa orsaken till skadan gör vi efter överenskommelse med kunden en undersökning. Om vi under undersökningen kommer fram till att det är vi som är skyldiga kommer vi att rätta till problemet utan kostnad för kunden. Om det är svårt att avgöra, eller om omständigheterna är sådana att det är svårt att avgöra vem som orsakat skadan sker en överläggning med kunden och normalt sker en delning av kostnaden.

Det är viktigt att våra kunder har ett förtroende för oss och litar på att vi vill dem och deras hus väl. För oss är detta en av de viktigaste aspekterna av våra projekt, och vi jobbar hårt med att förebygga så många problem som möjligt.

Om ni har ett projekt som ni funderar över att utföra, och tycker att våran process verkar passa er, tveka då inte att ta kontakt med oss via vårt formulär. Vi utgår från Hisingen och utför projekt i Storgöteborg.