Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Våra kunder håller oss på tårna

·

·

,

Och tillsammans ser vi till att debiteringen blir rätt! För så är vårt system uppbyggt, att det skall vara enkelt att kontrollera och följa upp. För även om vi kontrollerar och gör vårt bästa för att säkerställa korrektheten i vår fakturering – så händer det att mindre fel uppstår och slinker med på fakturorna.

När det händer är det bra att våra kunder är uppmärksamma. Då kan vi snabbt och lätt korrigera felaktigheterna. En annan fördel med att ha en helt öppen redovisning av kostnaderna är att förståelsen för kostnaderna ökar. Det är lätt att följa arbetet och hur det har utförts samt vilka moment som vi har debiterat för under respektive dag/period. Vi visar även upp våra underlag, alltså de fakturorna som vi får in, för våra beställare. Det är utifrån det underlaget som vi debiterar. På så sätt blir hela debiteringskedjan tydlig och enkel.

Rabatter och kickbacks som leverantörerna håller på med då?

Det finns många leverantörer som har system för dubbla offerter och kickback på fakturor. Det är inget som vi använder. Syftet med systemen har länge varit att komma undan med högre påslag på fakturor är vad beställare och ”branschen” i stort accepterat. Det går att argumentera att lagen om offentlig upphandling är grunden till uppkomsten av systemet. I sak innebär det att underlaget, alltså fakturorna, som entreprenören visar upp för sin beställare säger en sak – och för det får de betalt. Efter en viss period, eller vid en årsavstämning, betalar leverantören till entreprenören tillbaka en del av de pengarna i en så kallad kick-back. Lite som ett lojalitetsprogram, dock med riktiga pengar. Tittar vi på badrums och kakel branschen så är det oftast dubbla offerter som är den givna lösningen. Då skickas två olika offerter på förfrågningsunderlaget till entreprenören, en som skickas vidare till beställaren och en som visar det priset som entreprenören betalar. På så sätt ges skenet av att produkterna kostar mer än de verkligen gör via en falsk offert.

Därtill har vi styckepriser enligt á-prislistor. Det är vanligare hos EL och VVS utförare. Här använder de grundpriser från sina grossister, och på dessa läggs ett påslag som sedan inte redovisas mot beställare. Oftast får inte ens vi, som är proffesionella beställare reda på vilka påslag de har på sina priser – även om vi har ingått avtal. Vid jämförelser har vi, mellan de priserna som vi får hos våra grossister och underentreprenörens pris upptäckt påslag på över 140%. Då kan tilläggas att vi inte har de bästa priserna på EL och VVS artiklar.

Allt detta förefaller orimligt för oss. Inget av detta inger förtroende för utförandet eller leverantörerna. Varför skulle vi inte kunna berätta för våra kunder, och för andra leverantörer, vad saker och ting faktiskt kostar? Varför mygla och lägga slå på kostnader underhand?

Öppenhet är inte för de veka

Att verkligen kunna stå för sina priser och för debiteringen kräver, enligt mig, två saker; 1) vetskapen om att det vi levererar har ett värde som motsvarar debiteringen 2) förståelse för kostnader och vad som påverkar dessa, samt att kunna motivera priserna fullt ut.

För att veta att det som levereras är värt de pengarna som vi debiterar behövs erfarenhet och en möjlighet att sätta våra leveranser i förhållande till andras. Det är såklart svårt att jämföra rakt av, alla projekt är unika och det finns sälla ett färdigt recept att följa – det går dock att göra vissa generella antaganden. Genom att göra dessa antaganden, titta på vad andra levererar och hur slutresultatet blir kan vi konstatera att den produkten vi levererar är värd pengarna som vi debiterar. Det är oftast inte enbart slutresultatet som räknas, det är även kommunikationen, processen och efterarbetet som spelar roll. En stor del av värdet ligger i hållbarhet och ansvar.

Den andra delen ligger i att kunna motivera sina kostnader, kunna omvandla det till rätt pris för företaget i kombination med det levererade värdet och framförallt motivera detta. Genom att vara ärlig med sina kostnader och påslag är vi även ärliga mot beställaren med vad pengarna går till. Eftersom vi har våra ekonomiska mål inom företaget klara, kan vi på ett bättre sätt reglera debiteringen allteftersom åren går.

Andra fördelar med öppenheten

Andra fördelar med att ha tydlig debitering, i kombination med kvalitativa kontroller, är att vi kan och har möjlighet att göra saker rätt – eftersom vi inte är pressade att kapa tid eller stressa igenom moment. Det innebär att vi har möjlighet att göra momenten rätt – vilket leder till bättre hållbarhet och högre kvalité. Samtidigt har vi inte ett incitament av att överdebitera timmar. Därför kan vi med precision redovisa våra tider. Vårt tidsregistreringssystem är uppbyggt på att all redovisning sker med klockslag, snarare än angivelse av timmar/minuter. Vi redovisar därför tider mer precist och debiterar med 15 minuters intervaller. Det ger ett mer exakt mått på spenderad tid.

Sambandet mellan tid, kvalité och pris

Ytterligare en aspekt att ta i beräknande när vi pratar om pris är värdet av det utförda arbetet i förhållandet kunskap/tid. För en uppgift kan inte bara lösas på olika sätt, den kan även lösas olika snabbt beroende på den kompetens och erfarenhet som utföraren har. Det här är väldigt svårt att mäta, och ännu svårare att kommunicera. Och om det är svårt att kommuniera så är det nästan omöjligt att kunna jämföra två olika utförare inför en uppgift.

Här kommer vi även till nästa svåra nöt att knäcka, om två utförare utför samma uppgift, på olika tid – får de då debitera lika mycket pengar för arbetet? Enligt många är svaret nej. Den som gör det långsammare skall ofta har mer pengar. Varför? Jo, för att det som gör det långsammare tar mindre betalt per timme.

För vist är det rimligt att anlita den som ger ett timpris om 500kr istället för den som ger ett pris om 1000kr. Vi förutsätter att arbetet utförs med samma kvalité, samma tempo och motsvarande debitering. Det är det sällan frågan om. Istället är det snarare frågan om att de mer oerfarna tar ett lägre pris, eftersom det tar längre tid att utföra arbetet i kombination med att de inte uppfyller kriterierna enligt ovan (värdet av arbetet och kunskapen om egna kostnader). Så även om arbetet tar dubbelt så lång tid för dem som gör det för 500kr, så är ofta kvalitén lägre. Så inte bara skulle personen som debiterar 1000kr per timme gjort det snabbare, arbetet blir förmodligen även bättre utfört och håller längre.

Ställ relevanta frågor vid upphandlingen

Det är helt klart svårt att upphandla en tjänst som inte går att jämföra i detalj. Att köpa en TV är i förhållandet enkelt, hitta en modell som är tilltalande och jämför priset på den modellen. Det svåra kan vara att veta kvalitén och hållbarheten på produkten. När det gäller en tjänst är det så mycket mer som spelar roll. Här gäller det helt enkelt att hitta en motpart som känns trygg, som kan svara på relevanta frågor och som är konsekvent i sitt uppträdande. Ställ gärna tydliga och jobbiga frågor. Var inte undvikande om att prata pengar, budget och förväntningar. Ju mer vi pratar om pengar och förväntningar ju bättre kan vi komma fram till ett projekt som blir bra – där alla parter känner sig nöjda.

Vi kommer att fortsätta utveckla vårt system tillsammans med våra kunder, för att nå en förutsägbar och hållbar process – för oss är det viktigt att alla blir nöjda när projektet är klart! Tveka inte att ta kontakt med oss för att prata mer om hur vi prissätter eller tänker vid reglering av priser.