Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Projektering av källarplan, Göteborg

·

·

Vi har blivit anlitade av en tidigare kund för att fortsätta och färdigställa en projektering avseende ett utrymme i en källare som de vill renovera och uppgradera till modern standard. Vi har tidigare, för drygt 18 månader sedan gjort steg 1 i projekteringen för att ta reda på vilka alternativ som finns tillgängliga och beställaren har nu bestämt att gå vidare med steg 2 och 3 av projekteringen.

Projekteringen omfattar även insättning av ytterligare fönster i källaren, samt framtagning och ansökning om bygglov för fasadförändring.

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 35 och projekteringen förväntas vara klar under vecka 47, beroende på handläggningstid för bygglov.