Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Småhusservice, vad är det?

·

·

,

Att lämna in sin bil på service en gång om året är för de flesta bilägare fullt normalt. Det är en fråga om säkerhet, långsiktighet och bibehållet värde. Men kanske framförallt för att säkerställa att bilen har varje möjlighet att fungera precis när du behöver den. På samma sätt borde vi investera i vårt hus. Ett hus är ofta en av de största investeringarna som vi gör – och vi har mycket pengar bundet i hus – därför bör vi ta hand och vårda huset för att bibehålla värdet under lång tid.

Det är vad vårt serviceavtal för småhus gör. Vi kontrollerar, reparerar och justerar för att bibehålla värdet i huset.

Första kontrollen

Vid första kontrollen går vi igenom huset grundligt, vi noterar allt vi kan se och komma åt samt dokumenterar för att fastställa en utgångspunkt. Vi sammanställer därefter våra iakttagelser i ett dokument och klassar dem i tre kategorier, grön, gul och röd. Beroende på storleken av åtgärden lägger vi in mindre reparationer på våran åtgärdslista och utför under kontrolltillfällena. Är det större reparationer som tar mer än 30 minuter och kostar mer än 200kr i materiel, så offererar vi detta.

Underhållsplan

När vi har genomfört minst sex kontroller i ett hus har vi tillräcklig kunskap och kännedom om husets skick, konstruktion och status. Då kan vi erbjuda en underhållsplan i form av ett dokument där vi beskriver vilka åtgärder som behöver utföras och när. Det här är en plan som kan sträcka sig flera decennier fram i tiden. Underhållsplanen tar inte i beaktande estetiska/designmässiga förändringar, utan bygger på de olika materialens tekniska livslängder, nuvarande skick samt bedömd förslitning. Det kan till exempel handla om när taket behöver läggas om, fasaden målas eller dränering utföras. Fördelen med att ha en underhållsplan är att det är lättare att fondera pengar för åtgärderna i tid. Finansiering är en viktig del av renoveringen, och kan vara något som orsakar stress. Med en långsiktig plan är det enklare att planera för de riktigt stora kostnaderna, i tid, och därför undvika obehag.

Trygghet

I korthet så handlar tjänsten om trygghet. Du ska veta att det finns någon som tar hand om ditt hus, genomför kontroller och följer upp förändringar. Inte bara för att upptäcka skador, utan även för att i stor utsträckning förebygga och se förändringar i tid, innan det blir en skada som kräver omfattande åtgärder. Vi vill att ni ska kunna bo och leva bekymmersfritt i ert hus, samt att ni ska ha tid för det som ni allra mest vill göra på er fritid. Låt oss därför ta hand om ert hus och ge er den trygghet ni förtjänar.

Här kan ni läsa mer om vår småhusservice. Vill ni ha mer tid till annat och en ökad känsla av trygghet i ert boende så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi hjälper er till ett underhållsfritt boende.