Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Projektering av äldre trähus

·

·

Vi har fått uppdraget att åt beställare projektera renovering och inredning av ett äldre trähus från tidigt 1800-tal. Huset som idag är ett permanentboende har en tillbyggnad (även den från 1800-talet) som fungerat som lada. Beställaren har själv låtit göra en del arbeten med timmerväggar och utgrävning men känner nu att det behövs ett helhetsgrepp om huset. Projekteringen omfattar utrymmen som kommer att bli badrum, sovrum samt en utbyggnad av inglasad veranda. Det innebär invändiga och utvändiga arbeten där även taket skall tilläggsisoleras utifrån och nya tegelpannor läggas.

 

Arbetet påbörjas i maj och förväntas kunna levereras under senare delen av juni.