Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Projektering av byggprojekt

·

·

,

När vi pratar om projektering så menar vi den processen som föregår varje effektivt byggprojekt. Det är det initiala skedet där vi samlar information och formar underlaget för projektet. Oavsett projekt, stort eller litet, så krävs projektering. För att utföra arbetet effektivt och utan uppehåll behövs en plan, och planen innehåller detaljer om utförande samt material. Planen innehåller även tider, avstämningar, priser och en detaljerad beskrivning av projektet. Här beskriver jag de olika delarna av projekteringen:

1. Möte

Den första delen är ett möte på plats hos er. Vi diskuterar projektet och går igenom de övergripande delarna i projektet. Vi får en uppfattning om er förväntan på projektet samt hur ni ser framför er det färdiga projektet. På mötet tar vi även upp budgeten och hur hur ni tänker kring kostnaden. Vi tar med oss anteckningar från mötet samt sammanställer en specifikation på de moment vi anser kommer att ingå i omfattningen av projektet samt ger er en första grov kostnadsuppskattning.

2. Utkast

När vi ser att omfattning och kostnadsuppskattning är godtagbara så skriver vi ett avtal för projekteringen. Det första vi gör nu är ett första utkast till handlingar, det kan innebära bygglovshandlingar, ritningar för ett rum eller i vissa fall enbart en skiss för att ha något visuellt att utgå ifrån. I det här skedet gör vi även en fördjupad undersökning av huset. Vi tar ut alla handlingar som finns på fastigheten från stadsbyggnadskontoret. Om vi inte får tillräcklig information därifrån så kan vi även behöva göra undersökningar på plats. Det innebär att vi gör hål för att se infästningar/konstruktioner och annat som är av vikt för projektet. Allt detta gör vi för att kunna planera projektet i så hög grad som möjligt. Det betyder att antalet överraskningar blir betydligt färre vid själva utförandet.

3. Bygglov

Om bygglov/anmälan krävs gör vi klart de handlingarna först och lämnar in för att få lov på själva byggnationen. När det står klart att vi får lov att utföra projektet går projekteringen vidare.

4. Sluthandlingar

Nu tar vi fram de slutliga handlingarna. I dessa ingår konstruktion, byggbeskrivning (som i text beskriver projektet och omfattningen), designritningar, rumsbeskrivningar, materiellspecifikationer, egenkontrollplan samt arbetsmiljöplan. Beroende på projektets storlek varierar dessa handlingar, dock ingår alltid de två sistnämnda. Under arbetet med dessa handlingar har vi en tät kontakt med kunden, för att säkerställa så att utfallet av projektet blir rätt. Vi jobbar även med kostnaden genom att ha budgetar för olika delmoment, när vi närmar oss färdiga handlingar tar vi fram en offert med ett fast pris för hela projektet. När projekteringen är klar finna alla nödvändiga handlingar för att kunna genomföra projektet i sin helhet på ett effektivt sätt.

Med projekteringen kan vi genomföra noggrannare och effektivare projekt. Dessutom vet både ni och vi exakt hur slutresultatet blir innan vi påbörjar. Vi ser redan i planeringsstadiet om saker skulle kollidera med varandra. Och vi kan på ett enkelt sätt visualisera utfallet för er. På så sätt kan ni känna av projektet redan innan start, och har möjlighet att påverka utfallet innan ändringarna blir för kostsamma.

Låter detta intressant, ta gärna kontakt med oss genom kontaktformuläret, eller skicka in en offertförfrågan så hör vi av oss till er och diskuterar förutsättningarna för just ert projekt. Vi utgår från Hisingen och utför projekt inom Storgöteborg.