Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Att bygga med oss

·

·

,

När ni kontaktar oss börjar processen för att förverkliga ert projekt. Vi har ett antal steg som vi följer för att vara säkra på att vi kan leverera rätt hjälp till er:

1 – Omfattning, budget och tid

Det första vi behöver fastställa är omfattning av arbete ni vill ha utfört, vilken budget ni har för arbetet och när ni behöver ha projektet färdigt. För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om det är möjligt för oss att hjälpa er med ert projekt behöver vi dessa parametrar. Om det finns balans mellan de tre delarna kommer vi att gå vidare till steg två.

2 – Hembesök

Vi bokar en tid för ett hembesök via vår hemsida, där väljer ni en tid bland de tillgängliga som passar er bäst. Besökets syfte är att bilda en uppfattning om projektet och förutsättningarna samt att vi träffas och får ett första möte.

3 – Kostnadsuppskattning

Ni får en tid efter mötet en kostnadsuppskattning samt en plan för hur vi kan gå vidare med projektet. Den omfattar en beskrivning av det vi har tittat på samt vad vi uppskattar kostnaden till. Därefter följer en beskrivning om projekteringen. Det är inte alltid projektet är så omfattande att det kräver en projektering, i de fallen lämnar vi oftast offert direkt.

4 – Projektering

Det här steget föregås av ett avtal. Vi utformar avtalet utefter projektets behov. Själva skedet innebär att vi tar fram alla handlingar som krävs för projektet, det kan vara allt från bygglovshandlingar till brand PM och konstruktionshandlingar. Vi tar in de konsulter som arbetet kräver och levererar slutliga handlingar till er. Oftast har vinglets möten under tiden, både fysiska och avstämningar via telefon eller e-post. När arbetet är klart har ni kompletta handlingar, en tidsplan samt en exakt kostnad för projektet.

5 – Genomförande

När ni har godkänt planen, alla tillstånd är på plats och vi har kommit överens om tidsplanen så skriver vi ett avtal om genomförande av projektet. Därefter påbörjar vi beställningar av tidskänsliga materiel och upphandlar underentreprenörer. Vi påbörjar projektet och har kontinuerlig uppföljning med er om hur arbetet fortgår. Oftast kan ni själva följa hur vi ligger till i tidsplanen genom att gå in via en länk till vårt planeringsverktyg på internet.

6 – Uppföljning

När projektet är avslutat går vi gemensamt igenom resultatet och överlämnar alla handlingar till er. En tid efter genomförandet återkopplar vi med er för att se så att allt fortsatt är i ordning och att det inte uppkommit några frågor eller funderingar kring projektet.

Om ni känner att detta är en process som tilltalar er så hör av er till oss via vårt kontaktformulär så berättar vi mer och påbörjar processen för ert projekt.