Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Vi använder Bovra

·

·

I dagarna aktiverade vi vårt företags konto hos Bovra – i syfte att kunna dokumentera och följa upp våra åtaganden i de villor som vi arbetar med. Under en tid har vi letat efter ett system som kan hålla reda på åtgärderna, där vi kan samla dokumentation och lägga in resultat från åtgärder och som är tillgänglig för alla – även om fastigheten byter ägare.

Bovra har tagit fram en sådan lösning. Genom att koppla de konton som finns till lagfarter har de försäkrat sig om att ägaren till fastigheten kan logga in på det kontot som faktiskt är knutet till fastigheten – snarare än till en persons konto. På så sätt ligger alla händelser och handlingar kvar i systemet. Det tror vi kommer underlätta avseende uppföljning, garantier och underhåll.

Framförallt så blir det en spårbar historik i byggnaden – och innehavaren behöver inte hålla koll på alla dokument, antingen papper eller digitalt. Allt kommer att finnas, så länge de läggs in, på Bovra. Fördelen är att även innehavaren själv kan lägga in uppgifter, om maskiner eller andra inköp, så att det är lätt att hålla koll på garantier, kvitton m.m.

Bovra gör även en stor insatts när det gäller energieffektivisering av våra småhus. Något som intresserar oss mycket. Det handlar om att analysera (ta reda på vad som finns) för att sedan prioritera (välja vad som är viktigast att åtgärda). Just prioriteringen är viktig för oss – vi anser att saker ska göras i rätt ordning, och att det ska finns valmöjligheter kopplat till projektets ekonomi samt totalekonomin för huset/boendet. Det vill säga, vilken åtgärd ger störst effekt på kort OCH lång sikt. Men inte bara det, vi vill även koppla åtgärderna till det löpande underhållet, det vill säga – är inte fasaden dålig ska den nödvändigtvis inte bytas bara för att tilläggsisolera. Det finns oftast andra åtgärder som kan sänka energiförbrukningen och gör att tilläggsisoleringen kan vänta tills det är ekonomisk och miljömässigt rätt att göra en åtgärd på fasaden.

Vi hoppas att detta skall ge mervärde för våra kunder, och att fler ansluter sig till systemet för att ge en komplett historik för våra hus.

Läs mer och gå in på ditt huskonto via https://bovra.se/ och om det är intressant med energieffektivisering, gå in och läs mer på https://www.energiklivet.se/