Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Vi använder skriftliga avtal

·

·

,

Varför är det viktigt att använda ett skriftligt avtal? Vi är ju överens och ett handslag räcker, eller? Det finns flera anledningar till att skriva avtal och de beror på från vilken sida du tittar. Här är några av de viktigaste för oss:

1. Förtroende är bra

Ett muntligt avtal gäller lika bra som ett skriftligt avtal, skillnaden är hur bevisning skall ske. Om vi ingår ett avtal och kommer överens om omfattning och pris muntligen – någonting under projektets gång förändras och kostnaderna ökar, vi missförstår varandra – vi tror att ni godkänner och ni tror att vi inkluderar det i grundpriset. Det blir en konflikt. Vi är inte överens. Är det en mindre summa är det ”normalt” att företaget släpper kostnaden – med en förlust på projektet. Det innebär att företaget som utfört arbetet har betalt för att göra jobbet. Inte kunden som beställde arbetet. Det tjänar ingen av parterna på.

2. Tydlighet

Ett skriftligt avtal hade tydliggjort kostnaden och eventuell tidsförlängning. Det hade även från början avhandlat innehållet i projektet – vad som ingår och vad som inte ingår. Det är svårt att specificera allt som inte ingår, därför specificerar vi det som ingår – och är det inte med i dokumentet ingår det inte. När det blir en ändring, ett tillägg eller ett avgående jobb så regleras även det i ett skriftligt dokument. Där framgår återigen omfattning, tidspåverkan och kostnad/avdrag på kostnad.

3. Trygghet

Det ger dig som beställare tryggheten i att hela tiden veta. Du vet kostnaden, du vet tidsperspektivet utifrån planen. Och du har det dokumenterat. Går något fel och vi hamnar i en tvist löses denna betydligt enklare eftersom allt är dokumenterat och bekräftat. Båda parter kan alltså använda sin ekonomi och energi på andra saker än att tvista.

4. Pengar

Det stora målet för oss är att hjälpa dig att förverkliga de planer du har för ditt hem. Det gör vi enklast genom att ge dig så mycket information som möjligt. Avtalet är den formella biten, den skall inte överraska dig på något sätt. Innan avtalet skall du redan veta vad det kostar och vad som ingår. Varken vi eller ni tjänar på att får felaktig eller allt för optimistisk information, varken när det gäller pris eller tid. Vi som välmående företag behöver ha kontroll på våra kostnader och intäkter, liksom ni behöver ha full kontroll över er privatekonomi. Därför är det viktigt att prata pengar. En budget är viktigt att ha. Därför frågar vi alltid efter en budget och ger en kostnadsuppskattning till er före vi påbörjar arbetet med att ta fram handlingar för projektet.

Funderar ni på att bygga om eller till så hör gärna av er till oss. Vi går gärna igenom projektet med er per telefon och om det är något som passar oss så kommer vi ut på ett besök för att ge er en bättre uppfattning om kostnaderna. Kontakta oss genom att fylla i formuläret.