GÖAF Småhusservice är en del av vårt arbetet för att förlänga husets livslängd genom löpande underhåll. Ett hus där det löpande underhållet sköts på ett systematiskt sätt, där fel upptäcks och åtgärdas i tid, håller längre. Behovet av större och dyra åtgärder minimeras och sprids ut under en längre tid. Många oväntade överraskningar undviks. På så sätt kan du känna dig trygg i ditt hus och behöver inte oroa dig om när du behöver renovera. Dessutom tar vi hand om de flesta små åtgärder som kan uppkomma i ett hem - alla de saker som hamnar på att-göra listan, men som kanske aldrig blir gjorda. 

Vårt Småhusserviceprogram

Vårt program bygger på fyra delar som samverkar med varandra; underhållsplanen, månatliga kontroller, tilläggstjänsterna och renoveringen. Programmet anpassas till ditt hus och baseras på de behov och den status huset har idag. Underhållsplanen är ett övergripande dokument - i detta framgår alla värden för husets skick, både invändigt och utvändigt. Vi bedömer, baserat på de tekniska livslängderna, när i tid större renovering behöver utföras. Vi tar även upp andra, för huset, nödvändiga åtgärder. 

De månatliga kontrollerna är till för att förlänga livslängden på huset, samtidigt som de underlättar livet i huset. Vi tar hand om alla små reparationer och håller koll på husets alla funktioner - för att ge dig en så enkel vardag som möjligt. Varje månad utför vi en kontroll av husets skick, både in och utvändigt, enligt en checklista. Utöver de månatliga punkterna har vi även säsongsbetonade punkter, sådant som inte behöver utföras varje månad. Detta är bland annat rengöring/byta av filter i friskluftsventiler och kontroll av batterispänning i brandvarnare. 

Med våra tilläggstjänster får du ytterligare värde genom att vi utför sådan som du kanske inte har tid eller lust att utföra. Dessa tjänster är helt skalbara till just ditt behov och omfattar bland annat rensning av hängrännor och tvätt av altan.

När det inte längre räcker med underhåll, när den tekniska livslängden är slut och byte är det enda alternativet, så tar vi fram ett förslag på åtgärd. Förslaget innehåller en offert samt en tidsplan, allt för att det skall vara bekvämt för dig. När du har tagit del av planen och godkänt denna skrider vi till verket och utför uppdraget - mycket utan att du behöver vara involverad, vilket betyder att du kan ängna din tid åt andra viktigare saker.

Vägen till ett underhållsfritt boende

Processen börjar när du kontaktar oss - vi bokar en tid för en första genomgång av huset och diskuterar förutsättningarna för tjänsten på plats hos dig. Därefter återkommer vi med ett pris för tjänsten. Priset är baserat på storleken av huset, antalet badrum/kök och andra utrymmen. Här går vi även igenom de tilläggstjänster som vi erbjuder. Det är inget krav att beställa tilläggstjänsterna när avtalet påbörjas, det går lika bra att beställa det individuellt när behovet uppstår. 

När du har fått priset och accepterar detta startar tjänsten. Första månadens besök är längre än de efterkommande då vi går igenom huset grundligt och rum för rum. Vi dokumenterar det vi kommer åt och ser i och omkring huset, detta så att vi snabbt kan åtgärda eventuella problem som uppstår. Men också så att vi kan ha vissa reservdelar i lager - i fall att vi behöver byta/reparera något under våra besök. Därefter löper tjänsten på löpande - du får uppdateringar efter varje besök med noteringar om vad vi har gjort samt eventuella kommentarer. Detta är vägen för dig som vill ha ett underhållsfritt boende. Vi tar hand om den saken så att du kan spendera den tiden som du har på annat.

Tilläggstjänster - för utökat värde

Våra tilläggstjänster är ett komplement till de månatliga kontrollerna - det kan handla om enstaka underhållsåtgärder som görs säsongsmässigt. Tjänsterna sträcker sig från rensning av hängrännor, tvätt av altaner samt behandling av dessa med vatten- och smuttsavisande medel till service och underhåll av värme och ventilationsanläggningar. Tilläggstjänsterna är exklusivt tillgängliga för dem som prenumererar på våran småhusservice. Tjänsterna kan beställas direkt av din servicetekniker eller bokas via våran support.

Underhållsplan - för huset skull

Underhållsplanen är tillgänglig för dem som har varit kunder hos oss under minst sex månader. Vi vill lära känna just ditt hus innan vi börjar utvärdera och ge indikationer på hur läget är. Det är precis som med bilar, och människor för den delen. Det är lätt att vid fel gå in och försöka rätta till det som är närmast symptomet. Till exempel, du upptäcker att det är fuktigt på vinden, och bestämmer dig för att taket måste läggas om. När det är gjort är det fortfarande fuktigt - och det framkommer att fukten kommer inifrån, och tak bytet var inte befogat. Därför vill vi fört lära känna det huset som vi jobbar i, förstå hur det fungerar, för att sedan göra en komplett bedömning av skicket. I underhållsplanen kommer det allra mesta som har med huset att göra att framgå. Fasta installationer, byggteknik (så mycket som går att fastställa) samt bedömningar om när i tid vissa arbeten behöver ske. Detta bedöms utifrån när de senast utfördes - och hur skicket är idag. Här kommer vi även att föreslå åtgärder som förbättrar och förlänger husets liv. Kort och gott, det är en plan på hur du kan få ut maximalt värde av ditt hus - med hjälp av systematiskt underhåll och renovering i rätt tid, en tid som du vet om i förväg och kan planera för ekonomiskt. 

Om du väljer att koppla på underhållsplanen till den månatliga kontrollerna så kommer vi att ta tillvara på de intressen som huset har - vi kommer att göra dig uppmärksam på när större åtgärder är under antågande och tar fram offerter och planer på hur dessa skall åtgärdas. Allt du behöver göra är att godkänna. Det kallar vi för ett underhållsfritt boende.

Vem passar tjänsten för?

Vi tror att det framför allt tre anledningar till att gå med i vårt småhusserviceprogram 1) vi tar hand om det löpande underhållet av huset som allt för ofta blir förbisett men som är nödvändigt för att hålla huset i toppskick 2) vi tar hand om de små reparationerna och gör att du har mer tid över till annat 3) vi ger dig en kontaktperson för allt som har med ditt hem att göra, du behöver inte ringar runt och leta efter en hantverkare för varje projekt du har. Vi hjälper dig med alla dina projekt och håller kontakten med hantverkarna - så att du kan ängna dig åt det du helst vill göra. Vi vet att det är mycket som delar vår uppmärksamhet, och det är inte ofta just huset är det högst prioriterade. Vi hjälper dig med att ta hand om ditt hus, på så sätt kan du tänka på annat. Framför allt kan du göra annat med din tid - och alltid veta att det finns någon som tar hand om ditt hus.

Vår tjänst kan med fördel även användas när du hyr ut ditt hus, på lång eller kort sikt. Det är inte alltid din hyresgäst är lika rädd om ditt hus som du själv - därför kan det vara tryggt att ha en pålitlig part som tar hand om underhållet på huset, trots att du inte är i närheten.

Vi erbjuder tjänsten främst för dig som bor på Hisingen, men även i stor Göteborg, men en radie på 25 km från vår adress.

Pris

Priset börjar på 1990 kr per månad, och gäller då betalning sker i förskott för 12 månader. Vid månadsfakturering är kostnaden 2290 kr. Priset är beräknat på ett enfamiljshus, upp till 120 kvadratmeter, två plan och med ett badrum, en toalett, ett kök samt ett enkelgarage i direkt anslutning till huset. För alla hus gäller en individuell prissättning efter genomgång på plats, priset skall avspegla arbetsinsatsen baserat på husets storlek och omfattningen av de fasta installationerna. För att få ett exakt pris för ditt hus - hör av dig till oss!