Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Underhåll börjar då byggnationen slutar

·

·

,

Bil, cykel, hus, alla kräver de löpande underhåll för att fungera optimalt, och slarvar du kan det både bli större skador och kosta betydligt mycket mer att reparera – än vad det hade kostat i underhåll. Vi märker att det är ofta något som glöms bort, just den löpande delen av underhållet.

För även om ett hus är nytt, det vill säga precis uppfört, så kommer det behöver underhåll genom årliga kontroller. Precis som en ny bil, eller cykel för den delen. Bara för att huset är nytt innebär det inte att det inte slits. Väder och vind spelar en stor roll på det yttre. Diffusion och rörliga delar inomhus. Elektronik. Det händer saker, det rör sig och förändras. Därför är det viktigt att ha en plan för hur det skall underhållas, och framförallt kontrolleras.

Var ska jag börja?

Att skapa en underhållsplan för sitt hus behöver inte vara för komplicerat. Det som är svårt är att hitta alla kontrollpunkter för att få ett så heltäckande undersökning som möjligt. Börja med att inventera utsidan, går runt huset och titta på alla ytorna. Identifiera vad som kan vara ett problemområde och vad som skulle kunna hända. Notera detta på en lista och beskriv läget nu, ta gärna bilder. När utsidan är klar, inklusive taket, så ta dig an insidan. Gå från rum till rum, gärna medsols från entrédörren för att få en konsekvent utgångspunkt, och dokumentera det som är viktigt att kontrollera i varje rum. Exempel på saker kan vara fönster, dörrar, eluttag, ventiler för luft, element/termostater och andra genomföringar. Rum med mer teknisk utrustning har fler kontrollpunkter. Läs instruktionsböckerna till kyl/frys, spis m.m. för att se vad tillverkaren rekommenderar i underhållsväg. Notera i dokumentet.

När allt är sammanställ har du en lista på kontrollpunkter. Bestäm nu hur ofta de behöver utföras, och vilka värden som är bra/dåliga. Till exempel, kylen behöver kontrolleras en gång i kvartalet – då mäts temperaturen på ytorna (inne i), kondens rännan görs rent (även hålet och slangen) samt kylskåpet dras ut och baksidan kontrolleras/görs ren. Här kan en anmärkning vara att temperaturen skiljer sig från det inställda värdet – vilket kan betyda att termostaten i kylen är dålig, eller att den inte orkar hålla kylan i skåpet.

Viste du att fönster skall kontrolleras för skador och smörjas minst en gång per år för att garantin ska gälla?

Utifrån de periodiska kontrollerna kan du sedan bilda dig en uppfattning om hur huset mår, vad som behöver göras och inom vilken tid. Det blir en underhållsplan som bestämmer när större, eller mindre, åtgärder behöver göras. Bland annat när ommålning av fasad ska göras, eller när taket behöver läggas om.

Vad spelar det för roll, det har ju gått hittills?

Det är en ganska vanlig invändning. Och ja, det går, tills det inte gör det längre. Då behöver något göras vid, renoveras eller bytas ut. Förmodligen kostar det betydligt mycket mer än om det hade funnits ett underhåll. För du kör ju inte bilen tills motorn skär, och så byter motor istället för att kontinuerligt byta olja? Ändå sker det nästan hela tiden när det gäller hus. Enkla åtgärder hade kunnat fördröja ett byte med år, och när det väl ska bytas, ja då är åtgärden mindre och enklare. Det finns olika sätt att räkna på detta, det är dock inte orimligt att tänka sig att ett löpande underhåll är bättre för totalekonomin än stora åtgärder oftare.

Det är mycket att hålla reda på, det är inte för alla

Vi är medvetna att underhållet inte är för alla. Därför har vi en tjänst som tar hand om detta för er. De senaste åren har fokus legat på annat och tjänsten har lite fallit i glömska. Nu är det dock mer än dags att ta fram den igen och erbjuda en uppdaterad variant på Småhusservice. Vi kommer att ha fler nivåer med olika typer av innehåll – mer anpassade för fler. Vi kommer även att sälja checklistor och kontrollplaner så att fler kan få en grund att stå på, och göra kontrollerna själva. Vi kommer även erbjuda konsultation utifrån kontrollerna och se till att våra kunder känner sig trygga hemma och kan njuta av det huset som de bor i – under hela sin boendetid.

Ni kan redan nu höra av er till oss med frågor kring underhållsplaner, vi svarar mer än gärna på dessa, kontakta oss här!