Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Varför vi inte monterar byggsatser, längre…

·

·

,

En byggsats i vår mening är en produkt som är tillverkad i fabrik och som levereras komplett till arbetsplatsen för att monteras på plats. Vi har under lång tid dragit erfarenheter från sådana produkter och identifierat ett antal punkter som gör att vi inte längre erbjuder montage av dessa, om inte särskilda villkor föreligger.

1. För en idealisk värld

Alla byggsatser är tillverkade för en idealisk värld. Ritade och producerade i en miljö där alla delar är anpassade till varandra – i torrt och opåverkat klimat. Det gör att när byggsatsen väl når oss kan mycket ha förändrats. Trä sväller och torkar under transport vilket påverkar t.ex. en limträstomme. Byggsatser som skall anslutas till befintlig byggnad är inte anpassade för byggnaden, vilket innebär att byggnaden måste anpassas till byggsatsen – istället för tvärt om. Detta förfarande är inte optimalt och lösningarna blir ofta mer komplexa. I fallet med fristående byggsatser kommer dessa ofta i komprimerat format vilket gör att det blir många delar. Detta skapar många förbindningspunkter vilket ökar riskerna i montaget. Det innebär även att toleranserna är mindre för varje millimeter räknas i långa spann.

2. Handlingar och leveranser

I flera fall är handlingarna otillräckliga. De saknar detaljer kring montaget, och är ofta generella i sina beskrivningar. Handlingarna är gjorda så att lekmän utan fackkunskap skall kunna utföra montaget – det är i många fall omöjligt så arbetsmetoder och detaljerade förklaringar saknas. När byggsatserna levereras utlovas ofta kompletta satser. I mer än 90% av de projekt vi genomfört saknas komponenter i satserna. Detta gäller alla tillverkare. Det vanligaste är att skruv/spik/beslag saknas eller är medskickat i alldeles för liten omfattning. I drygt 20% av projekten är träkomponenter feltillverkade eller saknas. Konsekvensen är merkostnader för beställaren. Leverantören av byggsatsen tar normalt inte merkostnaden för montaget, utan skickar bara ut en ny del. Det gör att ställtiden (den tid då entreprenören står stilla och väntar på delen) hamnar på beställaren.

3. Ansvarsfördelning

När beställaren beställer byggsatsen från ett företag och montaget av ett annat företag hamnar ansvaret för samordning på beställaren. Det betyder att det är beställaren som skall tillse att leveransen är komplett och att alla handlingarna finns på plats. Entreprenören som monterar ansvarar enbart för montaget, enligt de handlingar som bifogas produkten, samt övriga överenskommelser med beställaren. Entreprenören ansvarar inte för hur produkten är utformad eller vilka delar som ingår och vilka som lämnas upp till kund. Det är normalt att leverantören av byggsatser lämnar flera punkter upp till beställaren att lösa på plats. Det kan vara allt från infästning i befintlig byggnad, konstruktionshandlingar till vinavstyvning för att byggnaden skall klara av vindlaster.

Dessa tre punkter sammantaget gör att vi inte kan leverera det som kunden ofta efterfrågar – ett färdigt projekt. Vår skyldighet är många gånger att informera kunden om byggtekniska svårigheter och dela våra erfarenheter om produkterna – ofta finns dock faktorer som gör att leverantören av produkten har större trovärdighet. Det leder många gånger till höga förväntningar på en produkt som inte håller vad leverantören lovat.

För att vi skall montera en byggsats har vi därför ett krav som alltid skall tillgodoses – vi skall vara totalentreprenör för projektet. Det innebär att vi har fullt samordningsansvar och kontrollerar hela processen. Det skapar trygghet för beställaren och det skapar ordning för oss som entreprenör.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er med ert projekt. Kontakta oss genom formuläret så hör vi av oss så snart vi kan!