Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Att bygga en altan

·

·

,

En altan kan vara en riktigt trevlig plats att spendera tid på sommartid och det är många som bygger sin altan själv. För att ge er lite hjälp på vägen har vi samlat de punkterna som vi fokuserar på när vi bygger en altan:

1. Grunden

Den absolut viktigaste biten är grunden. Oavsett metod är det viktigt att tillse så att grunden blir stabil och har förmågan att stå emot den last som det innebär att ha altan. Vi använder markskruv från SlutaGräv så ofta det är möjligt. Om det inte går, när det till exempel finns berg i vägen använder vi istället plintar. Att tänka på är att plinten måste ha ett sådant upplag under att den står över tid. Om det är mycket lera bör man gräva djupt. Prefabricerade plintar kan fungera, då bör man bottna med makadam och gärna en betongplatta i botten innan plinten ställs på plats.

2. Stommen

Stommen är den näst viktigare komponenten. Det är viktigt att man använder sig av rätt avstånd mellan bärlinorna (de reglar varpå man lägger övriga reglar). Bärlinorna sätter vi normalt på två meters avstånd. Om altanen är fyra meter djup betyder det att vi har tre bärlinor, en i varje ände och en i mitten. Det gör att altanen blir stabil och inte sviktar, även om man använder reglar som är 145mm höga. Centrum avståndet för reglarna ska inte överstiga 600mm. Vi använder även tejp för att bättra på skyddet mot vatten ovanpå våra reglar. Att göra någon typ av vattenskyddande åtgärd ovan reglar är en ny rekommendation från Svenskt Trä. Vi använder Regelräddaren, det är en tejp som är smidig och lätt att montera.

3. Trallen

För att få ett så fint avslut som möjligt så låter vi allt vårt ändträ vara dolt. Det betyder lite extra arbete, men resultatet blir desto bättre. När vi lägger trallen så sågar vi rent ena änden av trallen först, sedan skruvar vi fast den i regelverket för att tillslut skära rent den andra änden. Då vet vi säkert att alla trallbrädorna blir lika långa och ytan mot den avslutande brädan blir riktigt snygg. Avståndet mellan brädorna är även det viktigt att tänka på. Tryckimpregnerat virke kan läggas i princip dikt an, eftersom det virket allt som oftast är blött när det levereras. Annat virke, så som Sibirisk lärk och Thermowood ska läggas med mellanrum upp till 6mm. De är ofta torra brädor vid leverans och kommer att svälla när de utsätts för väta.

Att bygga en bra altan kräver noggrannhet. Fokuserar man på att få grunden riktig bra och stabil kan man njuta av den riktigt länge. Då går även trallen att ersättas efterhand.

Vill ni ha hjälp med er altan, eller bara råd och tippa på hur ni ska gå tillväga för att få ett riktigt bra resultat så kontakta oss, vi hjälper er efter bästa förmåga. Vi utgår från Hisingen och utför arbeten inom Stor Göteborg.