Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Hur du får reda på vad ditt projekt kostar

·

·

,

Det är ofta svårt att veta vad ett byggprojekt kan kosta, och därför är det också svårt att begränsa omfattningen av projektet, eller veta vad som är rimligt att budgetera.

Vi vill hjälpa fler att kunna utföra sina projekt på ett bra sätt och ha kontroll på kostnaderna tidigt. Därför lämnar vi alltid kostnadsuppskattningar på det underlaget som vi får till oss. Det kan bestå av en beskrivning, ritningar eller besök på plats. Samtidigt är det viktigt att förstå vad en kostnadsuppskattning är. Det är en uppskattning som baseras på de uppgifterna vi får till oss samt en rimlighetsbedömning utifrån vår erfarenhet av tidigare projekt. Det här är en bra början till att förstå kostnadsbilden för projektet, men det kan komma att ändra sig under projekteringens gång. Det som vi ofta inte kan ta höjd för är sådant som inte syns. Markarbetet är ett bra exempel på detta.

För att inte göra en hel projektering med allt vad det innebär, erbjuder vi även en tjänst som vi kallar förstudie. Här sätter vi in oss mer i den befintliga konstruktionen och tar reda på mer om förhållandena på plats och omkring området där projektet är tänkt att utföras. Utan att för den delen rita upp allt underlag. Den här tjänsten syftar till att ännu noggrannare bedöma rimligheten i projektet och göra kostnadsuppskattningen mer noggrann. Det går att jämnfördelat detta med de tjänster en mäklare erbjuder; ofta får man en fri värdering av sin bostad, om man däremot vill ha värdet dokumenterat behöver mäklaren göra ytterligare lite kontroller, samt motivera sin uppskattning och hänvisa till underlag. För den senare delen tar de betalt. Liksom vi erbjuder en kostnadsuppskattning baserat på tillgängliga uppgifter fritt, så tar vi betalt för förstudien.

Oavsett om ni planerar en tillbyggnad, ombyggnation eller renovering av ert hus så kan vi ge er en kostnadsuppskattning för just ert projekt. Fyll i uppgifterna i offertförfrågan så återkommer vi till er. Efter den initiala kostnadsuppskattningen kan vi gå vidare och göra en noggrannare förstudie för att specificera priset ytterligare.