Ska du redan gå?

Hittade du svar på alla dina frågor? Vi ger dig gärna mer information så skicka oss ett meddelande och se om vi kan svara på frågan :)

Kronfönster i konkurs

·

·

Vi har sedan drygt två år varit delägare i företaget Kronfönster och använt oss av deras produkter i våra projekt. Vi har nu nåtts av beskedet att Kronfönster Group samt deras dotterbolag i Sverige själva har begärt sig i konkurs.

Av den anledningen kommer vi inte längre att beställa produkter från Kronfönster. De avtal som vi har där fönster ingår kommer vi att hedra med oförändrat pris, offerter med icke undertecknade avtal kommer att justeras och fönsterleverantör bytas till likvärdig.

Vi beklagar förstås detta och känner med ledning och medarbetare hos Kronfönster.