PROJEKTERING

Projekteringen är uppdelad i tre steg; skiss, detaljerat och färdigställande. I första steget går vi från idé till skiss och färdigt koncept. I steg två tittar vi på detaljer för inredning, utrymmen, stil, färg och slutliga funktioner. Det tredje steget knyter projekteringen, där färdigställs alla handlingar – både beskrivande och teknisk dokumentation. Processen tar, beroende på projektets storlek, mellan 3-6 månader.